A Pápa Imavilághálója

A Pápa Imavilághálója (Pope’s Worldwide Prayer Network) hagyományos neve az Imaapostolság. Közel száz országban több mint 35 millióan imádkoznak együtt azokért az imaszándékokért, amelyeket a Szentatya minden hónapra megfogalmaz. Ezek a kérések az emberiség és az egyház nagy szükségleteit fogalmazzák meg. Imádságunkban tehát nemcsak önmagunkért, szeretteinkért fordulunk Istenhez, hanem figyelmünk Jézus Szívének tágasságával kiterjed az egész világra. Isten elé visszük embertársaink örömeit és bánatait, reményeit és szenvedéseit.

2017. január 8-án, az Úr angyala imádság végén Ferenc pápa a következő szavakkal hívta fel a figyelmet az Imavilághálóra: „Szeretnélek meghívni benneteket, hogy csatlakozzatok a Pápa Imavilághálójához, amely a közösségi médián keresztül is terjed; azokhoz az imaszándékokhoz, melyeket havonta az egész Egyház számára ajánlok. Ily módon fejlődik az Imaapostolság és növekszik a közösség.”

Lelkiség

Az Imavilágháló nemcsak konkrét szándékokért való rendszeres imádságot jelent, hanem lehetőséget ad a mélyebb megtapasztalásra is. Ez lehet lelki út (is), a szív útja, amely a Jézussal való barátsághoz vezet. Őt követjük, aki szeret minket, aki velünk együtt akar lenni, és meghív, hogy dolgozzunk Vele együtt országának megvalósulásáért, a „szeretet civilizációjáért”.

Távoli és ismeretlen emberekért rendszeresen imádkozni önzetlenséget igényel: a vágyaink, szükségleteink világából való kilépésre hív, hogy megnyíljunk mások, a világ nagy szükségletei felé. Még a legszentebb dolog is, mint az imádság,  magán viselheti önzésünk pecsétjét: amikor csak magunk körül forgunk, amikor csak önmagunk, vagy legjobb esetben közvetlen környezetünk áll kéréseink középpontjában. A Pápa Imavilághálója segít kitágítani a szívünket, és jézusi módon szolidárissá tesz bennünket a többi emberrel, még az egészen távoli testvéreinkkel is.

Mélyebb szinten – A szív útja

Mélyebb szinten tehát ez a lelki út a szív útja, a szív iskolája. Belépés annak a Jézusnak az iskolájába, akinek a szíve nyitott minden emberre. Arra törekszünk, hogy benső világunk mind jobban Jézuséhoz hasonlítson. Engedjük, hogy bezárkózásra hajlamos szívünk fokozatosan az Ő szívének tágasságára formálódjon. Ez persze nem megy azonnal. Lépésről lépésre követjük Őt. Az első lépés, hogy felfedezzük, Ő mennyire szeret bennünket. Megtapasztaljuk, hogy minden törékenységünk, bűnünk, bezártságunk ellenére is meghív, hogy a barátai legyünk. Megéljük a megbocsátást és a Vele való bensőséges barátságot. Megismerjük Őt, azonosulunk azzal, ami neki fontos. Jézus értékei, tervei, vágyai, az Ő országa lesz a meghatározó számunkra is.

A barátságból pedig küldetés fakad: egész életünket a Feltámadt Jézus társaiként akarjuk élni, ezt a világot, VI. Pál pápa kifejezésével élve, a „szeretet civilizációjává” átalakítani. Minden cselekedetünkben Vele egyesülve élni, Őt megismertetni másokkal, az Ő erejével szolgálni a többi embert. Készen állni minden nap arra, amire Ő küld bennünket. Úgy adni önmagunkat, ahogy Jézus adja magát az Eucharisztiában. Mária, Jézus édesanyja is példaképünk ebben az önátadásban.

Gyakorlatok

Ez a lelkiség – a cselekvésben szemlélődés, a Jézus Szíve lelkisége – a Szent Ignác-i lelkigyakorlatokból fakad. Ugyanakkor néhány olyan egyszerű gyakorlatot is ajánl, amely segíti a Jézussal való barátság hétköznapi megélését.

A nap három pillanata:

1. Jézussal kezdem a napot – reggeli felajánlás

Saját szavaimmal Jézusra bízom az előttem álló napot: munkát, találkozásokat, mindazt, ami vár rám, örömet és nehézséget egyaránt. Kérem az Ő segítségét, és azt, hogy mindig Vele lehessek.

A reggeli imáról bővebben

Felajánló imádságok

2. Belépek Jézus Szívének tágasságába – napközi megállás az imaszándékkal

A napi pörgés közben megállok. Elidőzöm Jézus jelenlétében, akinek minden egyes ember fontos. Imádkozom a pápa e havi imaszándékáért  és az emberekért, akikkel ma találkozom.

3. Jézussal nézek vissza a napomra – esti examen

A Szent Ignác-i examen a szerető figyelmesség imája. Kerete rendkívül egyszerű: napunk egy alkalmas időpontjában elcsendesedünk, és visszatekintünk az előző examen óta eltelt időre. Lényege a bennünk működő erők, belső megmozdulások mérlegelése, értékelése. Az examen azt szolgálja, hogy megérezzük, megtaláljuk Istent önmagunkban, teljes emberi személyiségünkkel odaforduljunk Istenhez.

A Szent Ignác-i examen – ahogy a latin eredetű szó sejteti is – egyfajta lelkiismeret-vizsgálat. Olyan folyamat, amelyben kifejeződik a jó és a rossz, az értékes és értéktelen elkülönül egymástól. Mégsem a múlton való rágódás, nem turkálás bűneink között, nem az önvád gyakorlása, hanem a valóságunk, Istennel való kapcsolatunk hálás tudatosítása.

Az examenről bővebben

Eucharisztia

Életünk forrása a Jézussal való találkozás, ami különös erővel tapasztalható meg a szentmisében. Jézus szól hozzánk a Szentírás szavai által. Ő  ma is önmagát ajándékozza nekünk testében és vérében, és küld bennünket a világba, a testvéreinkhez, hogy az Ő szeretetével szeressük őket. Jézus a modellünk, aki egész életét a mennyei Atyának ajánlotta. Az Ő felajánlásába kapcsolódunk bele életünk minden kicsi és nagy pillanatával. A felajánlásban mindenünket Vele egyesítjük, s Őt magát és szeretetét kapjuk cserébe, ami arra ösztönöz, hogy Vele együtt gyógyítsuk a sebzett világot.

Havi imaszándékok

A Szentatya szolgálata során rengeteg emberrel találkozik, számos országot meglátogat, meghallgatja a világ minden részéből ad limina látogatásra érkező püspököket. Az Egyház egyetemes pásztoraként egészen kivételes rálátással rendelkezik az Egyház és az egész emberiség helyzetére, azokra a nagy kihívásokra, amelyekkel szerte a világon szembesülnek az emberek. Ebből a tapasztalatból imádság (is) fakad. A pápa évente megfogalmaz egy imaszándékokból álló listát, 12 hónapra elosztva, és meghív, hogy imádkozzunk ezekért. Több tízmillió ember imaéletét inspirálja ez a meghívás.

Az imaszándékok rövid magyarázatokkal együtt ezen a linken megtalálhatók.

Imakártya és imaszándékok a 2023-as évre

Elkészült és ezen a linken elérhető 2023. évi imakártyánk, amely a havi pápai imaszándékok mellett a mindennapi imához is segítséget nyújt. Az imakártya egyik felén a 2023-as pápai imaszándékok olvashatóak.

Az imakártya másik oldalán az imavilágháló rövid összefoglalása olvasható, benne a Szív útjának lényegéről. Fontos, hogy napközben is tudjunk Jézusra figyelni, ehhez is adtunk pár szempontot. Az esti visszatekintésnél szintén néhány mondat segít belépni az imába. Az examen itt elérhető leírását a kártyán egy QR-kód helyettesíti; ez egy mp3 formátumú YouTube-videóhoz visz el, ahol egy kb. 10 perces hangfájl segít a napomra való visszatekintésben.

Megrendelhető az  e-mail-címen. (A kártyák önköltségi ára 10 Ft/db – ha lehetséges, kérjük, járuljanak hozzá a kiadáshoz.)

Imaszándékok a 2023-as évre
Imaszándékok a 2022-es évre
Imaszándékok a 2020-as évre
Imaszándékok a 2019-es évre

A Pápa Videója

Az imaszándékokról rövid videók is készülnek (The Pope Video), melyekben a pápa pár szóval kommentálja a havi szándékot, és egy kisfilm képsorai szemléltetik annak tartalmát.

A Pápa Videója már több filmes elismerést is kapott: 2016 ¡Bravo! Award of New Technologies – Spanish Episcopal Conference, 2017 Publifestival – Best production – Religious social web site, 2017 Honorable Mention Global Campaign – Worldwide Indepentent Advertising Awards stb.

https://thepopevideo.org/

A pápa videója immár magyar felirattal is látható, megosztható.

Imavilágnap – elsőpéntek

Minden hónap első péntekjén nagyobb tudatossággal imádkozunk a havi imaszándékért. Egy nap, amikor minden földrészen, számos kultúrában ugyanazon szándékért fohászkodunk: az emberiség és az Egyház előtt álló nagy kihívásokért. Ezen a hétköznapon, ha tehetjük, részesülünk a kiengesztelődés szentségében, szentmisén veszünk részt, és magunkhoz vesszük Jézust az Eucharisztiában.

Cselekvés

Törekszünk arra, hogy ott, ahol élünk, dolgozunk, cselekedeteinkkel hozzájáruljunk az Isten Szíve szerinti világ kialakításához.

Lehet, hogy a mindennapi munkánk monoton, nem tűnik „világmegváltó” jelentőségűnek – mégis szeretettel, hittel és önátadással végezve, Jézussal együtt felajánlva hisszük, hogy az is Isten Országának részévé válik.

Törekszünk arra is, hogy az imaszándék által megfogalmazott kihívások terén tegyünk is valamit, ha tudunk. Például az afrikai keresztényekért imádkozhatunk, átutalhatunk pénzadományt egy ottani iskolának stb.

Inspiráció közösségek számára

Az imaszándékok az imádság mellett témát is adhatnak a kisközösségeknek, aminek utána lehet járni, amiről beszélgetni lehet, és amiből akár cselekvések is fakadhatnak a csoport számára. (Egy korábbi imaszándék például az idősekről szólt, ez arra indíthat, hogy meglátogassunk időseket stb).

Szövetség Jézussal

Egyének vagy közösségek (családok, lelkiségi csoportok) tudatosabban ajánlhatják önmagukat Istennek. Lelki felkészülési idő után ünnepélyesen megújítják azt az önátadást és bizalmat, amit tulajdonképpen a keresztség szentsége tartalmaz. A legtöbb esetben a keresztséghez szükséges elkötelezettséget szüleink, keresztszüleink vállalták. Most felnőttként magunk mondhatjuk ki, egyénileg vagy közösségileg, hogy Jézushoz akarunk tartozni, a mennyei Atya gyermekeiként akarunk élni. Mindez válasz arra a szeretetre, ahogy Isten szeret minket.

Mobilon is

Létezik már egy mobilos applikáció, a Click to pray, amely felajánlja a nagy világnyelveken (angol, francia, német, spanyol, portugál) a havi imaszándékot. Ugyanitt naponta új felajánló imádság, napi gondolat, blog, esti ima található. Lehetséges imát kérni online, és megnézni, hogy a világon hol és mennyien imádkoznak éppen.

Történet

Újjáalapítás

A Pápa Imavilághálója elnevezés csak 2015 óta használatos, és az Imaapostolság nevet váltotta fel. Az Imaapostolság 1844-ben indult egy jezsuita papnevelő intézményben, majd világméretű hálózattá nőtte ki magát, amit a XIX. század végén a pápa felkarolt és saját intézményévé tett, vezetését pedig hivatalosan is a jezsuita rend generálisára bízta.

Több mint 170 év alatt sok gyümölcse volt ennek a szolgálatnak, ugyanakkor az utóbbi évtizedekben egyre szembetűnőbbé vált, hogy formájában és nyelvezetében ódivatú lett, a fiatalokat egyre kevésbé tudta megszólítani. Ezért 2010-ben Adolfo Nicolás generális megújulási folyamatot indított az Imaapostolság mai kihívásoknak megfelelő újjáalkotása érdekében. 2014-ben született meg az új alapdokumentum, 2015-ben pedig az új név: Pope’s Worldwide Prayer Network (szó szerint: A Pápa Világméretű Imahálózata, avagy A Pápa Imavilághálója) és az új logó. A logó egyszerre kifejezi az egységet (a világot jelképező glóbusz, a Jézus szívét jelképező szív alak, egységes színvilág) és a helyi sajátosságot (az ország neve, a glóbusz felénk eső része a saját országnak megfelelő).

2016-ban pedig megjelent az imaszándékokat modern eszközökkel illusztráló videósorozat, a Pápa videója (Pope video), majd a mobiltelefonos applikáció, a Click to Pray. A cél az, hogy mai nyelven, mai kifejezésformákkal gyümölcsözővé tegyük ma is azt a kezdeti lendületet, amely több mint 170 éven keresztül katolikusok tízmillióit indította az imádságra.

Az imaapostolság kezdete

Az Imaapostolság a dél-franciaországi Vals városából, egy jezsuita szemináriumból indult világhódító útjára 1844-ben. Születésének hátteréül az a sajátos helyzet szolgált, hogy olyan jezsuita papok látogatták meg a szemináriumot, akik korábban ott tanultak, és papszentelésük után Indiában szolgáltak misszionáriusként. Az atyák lelkesen számoltak be munkájukról, az evangélium hirdetéséről és a kihívásokról, amelyek az evangelizációval jártak. A fiatal jezsuita skolasztikusokat (tanuló rendtagok) fellelkesítették ezek a beszámolók, olyannyira, hogy sokan maguk is távol-keleti misszióba szerettek volna jelentkezni. Legtöbbjük valósággal falni kezdte az Indiáról szóló könyveket.

Mindennek következtében azonban a kispapok egy idő után elhanyagolták a teológia tanulását, az ugyanis fárasztó és száraz volt az Indiáról szóló színes olvasmányokhoz, főképp a missziós álmodozáshoz képest. A mindennapok rutinja üressé vált, értelmetlennek tűnt minden, amikor a cél, a misszionáriusi szolgálat még oly távolinak látszott. Ebben a helyzetben lelki vezetőjük, Gautrelet atya jött segítségükre azzal, hogy képesek legyenek új értelmet találni monoton feladataik között. Xavéri Szent Ferenc ünnepén, 1844 december 3-án sorsfordító beszédet tartott a szeminaristáknak, mondván, Szent Ferencet a Jézus iránti szeretet arra ösztönözte, hogy rengeteg nehézséget leküzdve fáradhatatlanul hirdesse az evangéliumot Indiában, Indonéziában és Japánban. Most ugyanez a küldetése a jezsuita fiataloknak is, csak más a formája. Arra hívta őket, misszionáriusként végezzék tanulmányaikat, és a küzdelmeket, amiket átélnek, ajánlják fel. Megnyugtatta őket, hogy a szeretettel végzett tanulás Isten országában épp olyan értékes, mint a hithirdetés. A lényeg a benső hozzáállásban van, nem a nagy külső tettekben.

Gautrelet atya tulajdonképpen Szent Ignác meglátásait fordította kora nyelvére, hiszen a rendalapító törekvése volt, hogy megtalálja „Istent mindenben”, még a száraz tanulásban is. Ignác meggyőződése volt, hogy amikor a jezsuita növendékek kizárólag az „Isten dicsőségét és a lelkek javát” keresik, akkor „semmi Istennek tetszőbbet nem tehetnek, mint azt, hogy az említett szándékkal, szorgalmasan tanulnak” (Rendalkotmány 360, 361). Ignác egy levelében beszél a vágyak szerepéről, amely által folytonos imádsággá lehet alakítani a fáradságos tanulást is: „A felebarát segítésének negyedik módja, amely nagyon kiterjedt, a szent vágyakban és imákban áll. Habár a tanulmányok nem adnak lehetőséget nagyon hosszú imákra, mégis a vágyakozás által lehet ezt pótolni, amely a tanulmányok gyakorlataiból folytonos imádságot csinál az által, hogy ezeket kizárólag Isten szolgálata kedvéért végzi.”  (Coimbrai skolasztikusoknak írt levél, 1547. május 7.)

Gautrelet atya konkrét gyakorlatot is ajánlott a fiatal jezsuitáknak: kezdjék napjaikat felajánló imával, és ez által egész napjukat Isten szolgálatára irányítsák. Újra és újra adják át magukat az isteni akaratnak, és ajánlják fel munkájukat az emberek üdvösségéért, szolgálják és szeressék Istent minden dologban (vö. Lelkigyakorlatok 233). Az atya javaslatai lelkes fogadtatásra találtak. A növendékek  megértették, hogy mindennapi egyszerű feladataikban megélhetik a Jézus iránti szenvedélyes szeretetüket és missziós lelkesedésüket. Értelmet találtak abban a meggyőződésben, hogy hétköznapi odaadottságuknak áldásai lehetnek egészen távoli emberek életében. Napi felajánlásuk bekapcsolódik Jézus nagy felajánlásába és önátadásba, amit az eucharisztiában ünnepelnek, a nap végén pedig az examen imában hálát adhattak Istennek mindenért.

 Az imaapostolság fejlődése

Gautrelet atya gondolatai és gyakorlatai hamarosan átlépték a szeminárium falait, egyrészt mert hétvégenként a fiatal jezsuiták vidékre mentek, ahol a híveknek is továbbadták ezeket a gyakorlatokat. Egyik tanítványa, Henri Ramière pedig 1855-ben visszakerült Valsba filozófiatanárnak, és szélesebb körben kezdte terjeszteni P. Gautrelet eszméit. Elindította a Jézus Szíve Hírnöke című lapot, és megírta Az ima apostolsága Jézus szívével egységben (1861) című könyvet. Az 1860-as években Ramière atya több alkalommal tartott konferenciasorozatokat Budapesten, és elindította az Imaapostolságot hazánkban is.

Az Imaapostolság gyorsan terjedt. Egyre több embernek segített, hogy értelmet találjanak életük mindennapi rutinjában. Gomba módra terjedtek az Imaapostolság csoportjai szerte a világon. Kialakult a havi imaszándékért való imádkozás szokása is. Amikor 1884-ben Ramière atya meghalt, az Imaapostolság 35 ezer helyi központban működött 13 milliónál több taggal, lapja sok országban a Jézus Szíve Hírnöke címet viselte. Ebben a hőskorban volt az Imaapostolság tagja a gyermek Lisieux-i Szent Teréz is. Nem nehéz felfedezni a kapcsolatot e lelkiség és Teréz lelkisége között, aki klauzúrás nővérként egy kolostorban élte le életét, mégis a missziók védőszentje lett. Az Imaapostolság hozzájárulhatott ahhoz, hogy lényébe beépült a másokért, az egész világért való közbenjáró ima valósága.

A XIX. század végén a pápák is felfigyeltek az Imaapostolságra, olyannyira, hogy a Szentszék sajátjának vállalta mint „pápai művet”. XIII. Leótól napjainkig a pápa maga fogalmazza meg a havi imaszándékokat. Leó az Imaapostolság vezetését a Jézus Társasága generálisára bízta, azóta is a jezsuita rend apostoli feladatai közé tartozik az Imaapostolság, illetve annak megújított formája, a Pápa Imavilághálója (2015).

A pápák mind nagy megbecsüléssel szóltak az Imaapostolságról, XII. Piusz például „a lelkek üdvösségének egyik leghatékonyabb” eszközének nevezte (1944), II. János Pál pedig „a pápa szíve drága” kincsének hívta.

Hazánkban Tóth Mike és a nemrég elhunyt Hevenesi János jezsuita atyák voltak az Imaapostolság jelentősebb terjesztői (ld. Távlatok 

Kapcsolat

A Pápa Imavilághálója magyarországi felelőse: Hiba György SJ.

Elérhetősége:

Facebook-oldal: https://www.facebook.com/imavilaghalo

Központi honlap: http://www.popesprayer.net/
The Pope Video: https://thepopevideo.org/
Click to Pray: https://clicktopray.org/
Németország: http://www.mit-beten.net/
Franciaország: https://www.prieraucoeurdumonde.net/
Olaszország: http://www.adp.it/
USA: http://www.popesprayerusa.net/

Frissítve: 2022. december 20.