Hajas István

1733. okt. 23. Veszprém. Nyelv: magyar. SJ 1754. okt. 14. Trencsén. Psz. 1763. F. 1770. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1798. aug. 29. Veszprém.

Veszprémben született, végzett bölcsészként Budáról lépett be a trencséni újoncházba. A próbaidő után Egerben egy, Nagyszombatban két és Pozsonyban egy évig tanított középiskolában. Teológiai tanulmányait Nagyszombatban és Kassán végezte 1761–64-ben. 1763-ban szentelték pappá. 1765-ben Gyöngyösön tanított, majd Egerben elvégezte a harmadik próbaévet. 1767-ben Sárospatakon, a következő évben Gyöngyösön volt hitszónok és lelkipásztor. 1769-től a Társaság feloszlatásáig Kolozsváron két évig bölcseletet tanított, de kezdettől fogva magyar ünnepi szónok és börtönlelkész is volt. és 1779-ben Veszprémben lett plébános. Ismert hitszónok volt.

M: Mariana Pietas Joannis Almasi. Pest, 1765; A boldogságos Szűz Mariának tiszteletét segitségül hivását bizonyító beszéd. Pest, 1779; Hajas Istvántól nemes Sz. Király Szabadgyán mondatott beszéd. Veszprém, 1789; Egyházi pásztor. 5 k. Győr–Veszprém, 1790–1800; Hajas Istvántól Sz. Péter és Sz. Pál napján […] mondatott beszéd. Veszprém, 1791; Keresztény Filosofus. (Palini Inkei Boldizsár). Veszprém, 1792; Az igaz meg-világosodásról víz-kereszt napján. Veszprém, 1792; Boldogságos szűz Mária tiszteletének és segítségül hívásának védelmezése. Pest, 1797. Ir: MKL IV. 479; Nom. I. 498; Pe 1403; Petrik 1712–1860/II; Po Magyar 931; So IV. 30; St 118; Szi IV. 258; Mihalovics E.: A katholikus prédikáczió története Magyarországon. 2 k. Bp., 1900–1901, II. 217–21.született: 1733-10-23, Veszprémbelépés: 1754-10-14, Trencsénfogadalom: 1770-02-2, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1763-0-0meghalt: 1798-08-29, Veszprémbeszélt nyelvek: magyar