Halwax Xaver Ferenc

1712. máj. 4. Selmecbánya. Nyelv: német, szlovák. SJ 1728. okt. 13. Trencsén. Psz. 1741. Graz F. 1746. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1774.

Selmecbányán született, Budáról logikusként lépett be a trencséni újoncházba. A próbaidő után Szakolcán tanított a legalsó osztályban. 1732–4 között Bécsben végezte a bölcseleti tanulmányokat. Utána egy-egy évig Trencsénben szintaxist, Pozsonyban poétikát és Pécsett retorikát tanított. A teológiai tanulmányokra 1738–41 között Grazba került. Ott szentelték pappá 1741-ben. A következő évben Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet. 1743-ban kezdte el Nagyszombatban tanári pályafutását. Három évig bölcseletet adott elő, és utána egy évig a szeminárium lelkivezetője volt. 1747-től két-két évig Kassán és Nagyszombatban a kontroverzia tanára és a szeminaristák Mária-kongregációjának vezetője volt. 1751-ben egyházjogot tanított. A következő évben Budán a főiskola igazgatója és könyvtáros lett. 1753-ban Kassán a szentírástan tanára és a bölcsészeti kar dékánja volt. Onnan két évre újra Budára került előbbi hivatalaiba. 1756-tól, már gyenge egészséggel, két évig a pappá szentelendők vizsgáztatója, egy évig a historia domus írója és 1759–69 között a lelkipásztori problémák megbeszélésének vezetője volt. 1770-ben már csak házi gyóntató. 1771-től a Társaság feloszlatásáig ugyanezt a feladatot látta el Besztercebányán.

M: Regia Aer. Archid. Josephi indoles. Nagyszombat, 1745; Dialogi physici ex opere gallico R. P. Natalis Regnault. Nagyszombat, 1745; Bellicarum in Hungaria calamitatum causae tres. Nagyszombat, 1746. Ir: Nom. I. 503; Pe 863; Petrik 1712–1860/V; So IV. 57–8.született: 1712-05-4, Selmecbányabelépés: 1728-10-13, Trencsénfogadalom: 1746-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1741-0-0, Grazmeghalt: 1774-0-0beszélt nyelvek: szlovák