Hebeler Jakab

1722. júl. 28. Pozsony. Nyelv: magyar, német. SJ 1738 okt. 27. Bécs. Psz. 1753 Nagyszombat F. 1756. febr. 2. 4 fog. prof. Bécs. †1793. jan. 14. Bécs.

Pozsonyból Bécsben lépett be a Társaságba. A kétéves próbaidő után Szakolcán végezte a tanárképzőt. A bölcseletet Nagyszombatban tanulta 1742–4-ben. Utána két évig Győrben tanított, majd beteg lett. 1748-ban Kőszegen, 1749-ben Esztergomban középiskolában oktatott. 1750–3-ban végezte a teológiát Nagyszombatban. Annak végeztével pappá szentelték. Utána Székesfehérváron volt tanár a középiskolában. A harmadik próbaévet Judenburgban töltötte. 1756–7-ben a bécsi Theresianumban volt nevelő. Onnan egy évre Pozsonyba került retorikatanárnak. 1759–62-ben Győrben a tanárképző latintanára volt. 1763-tól a Társaság feloszlatásáig a bécsi Theresianumban volt helyettes házgondnok, iskolaigazgató, görög- és magyartanár. A feloszlatás után Bécsben élt. Kéziratban hagyott hátra egy irányelvet a humaniorák tanulására és tanítására, valamint tizenöt latin iskoladrámát, és különböző görög és héber jegyzeteket.

M: Kéziratok: Instructio brevis ad humaniores litteras discendas docendasque; Commediae XV lingua latin; Notitia graeca, hebraica etc. Ir: Nom. I. 528; So IV. 199; St 126; Sz IV. 566.született: 1722-07-28, Pozsonybelépés: 1738-10-27, Bécsfogadalom: 1756-02-2, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1753-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1793-01-14, Bécsbeszélt nyelvek: német