Hennig Lajos (Alajos)

1826. jún. 21. Rajka. Nyelv: magyar. SJ 1860. máj. 26. Nagyszombat. Psz. belépése előtt. F. 1874. febr. 2. 4 fog. prof. †1902. júl. 10. Pozsony.

Világi papként 1860-ban Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A próbaidő után két évig Pozsonyban bölcselettel foglalkozott, és akadémiai hitszónok volt. 1865–72-ben a gimnáziumi igazgatói hivatalt látta el, és főleg német nyelvet és bölcseletet tanított. 1873-ban Prágában végezte a harmadik próbaévet. Utána Kalocsára került, ahol 1875–81 között rektor volt. 1884–93-ig Nagyszombatban a rendház elöljárójaként vezette az újoncok képzését. Utána két-két évig Kalocsán és Pozsonyban volt házi lelkiatya. Kétévi bp.-i házfőnökség után újra Pozsonyba került, ahol háromévi működés után meghalt. Korában ismert egyházi zeneszerző volt.
M: Missa brevis. Augsburg, 1882; Concentus sacri breves. Bécs, 1885; Tíz ének Jézus szent Szíve tiszteletére. Kalocsa, 1894; A három kassai vértanú élete és szenvedése. Bp., 1898; Egyházi énekek orgonakísérettel. Lipcse, 1898; Cantica sacra pro tempore adventus et nativitatis. Lipcse, é. n.; Hebdomadae sacrae cantus liturgici Gregoriani. Bp., 1902; Zivot, smrt’ a oslávenie troch kosickych múceníkov, Marka Kőrössyho, Stefana Pongrácza a Melchiora Grodeczkého. Trnava, 1904; Egyházi énekek orgonakisérettel. 2. kiad. Bp., 1908.

Ir: Cat. Def. I. 10.253; Gu XIII. 320; MJTN 89; MKL IV. 754; Petrik 1886–1900, 1901–10/I; Po III/2 8679–81; Szi IV. 702; Tóth 19; Magyar Jezsuiták 141–51; KK 151–2; Koudela G.: Liszt és P. Hennig. Muzsika 1. (1929) 81; Sonkoly J.: H. L. Száz jezsuita arcél. III. 204–22; Kerkai 132; Sonkoly I.: Hennig Alajos. Klny. Bp., 1942; Uő: P. Hennig Alajos és az egyházi zene. Jézus Társasága Évkönyv 1942. 484–5; Harmat A.: Hennig Alajos. Zenei Lexikon 2. Szerk.: Szabolcsi B.–Tóth A. Bp., 1965. 187.született: 1826-06-21, Rajkabelépés: 1860-05-26, Nagyszombatfogadalom: 1874-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: belépése előttmeghalt: 1902-07-10, Pozsonybeszélt nyelvek: magyar