Hernáth Péter

1539 k. Gerde. Nyelv: magyar. SJ 1558. szept. 25. Bécs. Psz. 1564. okt. 16. Dillingen. †1567. máj. 9. Nagyszombat.

A Baranya megyei Gerdéről származott. Kaniziusz Szent Péter vette fel Bécsben a Jézus Társaságába, és küldte rögtön Rómába a próbaidő elvégzésére. P. Jerome Nadal kérdőíveinek feleletében írta, hogy javairól nem mondott le, mert a törökök mindenüket elvették, de lehet, hogy szülei még élnek. Példája lehet a korabeli jezsuita hivatásoknak Közép-Európa egyes területeiről. Tanulmányait Rómában kezdte. 1564-ben a bajorországi Dillingenbe küldték tanítani. Meg kellett tanulnia németül, mert – mint a Jézus Társaság titkára írta – csak úgy lehet majd rektor. A róla szóló jelentések kiemelik, hogy jó bölcsész és teológus. 1564-ben Dillingenben szentelték pappá, és avatták a teológia doktorává. 1566-ban Nadal kérte Rómában, hogy nevezzék ki dillingeni rektornak. Az 1561-ben alapított nagyszombati kollégium azonban nagy nehézségekkel küzdött. Ezért Nadal mint rendi komisszárius, Hernáthot Nagyszombatba küldte rektornak. Rövid időn belül sikerült jobb viszonyokat teremtenie a helyi klérus és lakosság, valamint a jezsuiták között. 1567 tavaszán azonban a kollégium a város nagy részével együtt tűzvész martaléka lett. Röviddel utána Hernáth is meghalt. Így a rendfőnök, Francisco de Borja számára nem maradt más hátra, mint a kollégium feladása.

Ir: CPA I. 690; DHCJ II. 1910–1; Po Magyar 976; Gyenis A.: Ki volt az első magyar jezsuita? (Emlékezés P. Hernáth Péterre). Magyar Kultúra 28. (1941. július 5–20.) 13–4, 18–9; Uő: Hittel és tudással. Bp., 1942. 1217. Péteri; Petruch A.: Hernáth Péter. BMJ 1978. 5–7.született: 1539-0-0?, Gerdebelépés: 1558-09-25, Bécspapszentelés: 1564-10-16, Dillingenmeghalt: 1567-05-9, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar