Herpy Károly

1897. aug. 20. Bp. SJ 1915. júl. 29. Nagyszombat. F. 1929. febr. 2. Taming. †1945. júl. 9. Sanghaj.

Bp.-en reál- és felsőkereskedelmi iskolát végzett. Majd Svájcban órásnak tanult, de az I. világháború kitörése miatt haza kellett térnie. A Társaságba való belépése után elvégezte a nagyszombati noviciátust, majd Kalocsán tanulta a filozófiát. Innen a kommunisták elűzték, előbb Bécsben, majd Innsbruckban folytatta tanulmányait. Mivel engedélyt kapott, hogy a tamingi kínai misszióba menjen, a teológiát a belgiumi Enghienben végezte, ahol a francia nyelvet gyakorolta. 1926-ban Innsbruckban szentelték pappá. 1928-ban Kínába ment, előbb Tiencsienben tanult kínaiul, majd 1929-től Tamingban már imaiskolát vezetett, és szentírástant tanított a jezsuita középiskolában. 1933-ban Kajcsouba került, a következő évben pedig már Csingfong esperese, a kerület főnöke lett. A háborús események miatt el kellett hagynia állomáshelyét, Sanghajban hunyt el.

Ir: MKL IV. 73, MJTN 90; Miklósi L.: Herpy Károly. Katolikus magyar hithirdetők. Bp., 1934. 112–4.született: 1897-08-20, Bpbelépés: 1915-07-29, Nagyszombatfogadalom: 1929-02-2, Tamingmeghalt: 1945-07-9, Sanghaj