Hevenesi (Hitter) János

1919. szept. 5. Érd. Nyelv: magyar. SJ 1937. aug. 14. Bp. Psz. 1947. jún. 22. Szeged. F. 1973. nov. 13.

1937–40 között a zugligeti Manrézában skolasztikus novícius, majd retorikus volt. 1940–3 között Kassán filozófiát tanult, 1944-ben Kalocsán volt magiszter. 1944–8 között Szegeden teológiát tanult. A következő éveket újból a Manrézában töltötte, először a terciát végezte, majd lelkész és lelkigyakorlat-vezető lett. A szétszóratás után 1950-ben a pécsi egyházmegyébe került, először Medinán kihelyezett lelkész, majd az állami eltávolítás után, 1952-től Szekszárdon, 1955-től Iváncsán harangozó és pénzbeszedő. 1957 januárjától 1958 júniusáig, azaz az állami engedély visszavonásáig, Szekszárdon volt káplán. 1958-tól Ráckeresztúrra került mint sekrestyés és pénzbeszedő. 1960-ban a csákvári tüdőszanatóriumban gyógyult, majd 1961-től a pannonhalmi szociális otthonban élt a betegek és öregek lelkigondozójaként. Közben rövid ideig a Szolgálat folyóirat klagenfurti szerkesztőségében dolgozott. 1983-tól a leányfalusi Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban tartott rendszeresen lelkigyakorlatokat. 1986-tól Makkosmárián volt lelkész, 1992-től Leányfalun a lelkigyakorlatos ház igazgatója volt. 1997-től a pesti Jézus Szíve-templomban lelkész.

M: Akik Krisztus követségében járnak. Bp., 1981; Gondviselésszerű véletlenek sorozata. ÜJV 201–14; Akit keresztül szúrtak. Bp., 1990; Az Egyház új szentje: Szent Colombiere Kolos jezsuita atya. Kecskemét, 1992; Szükség van rád! Pécs, 1993; Erős lélek – törékeny testben. Berta Ferenc lelkipásztor élete. Kecskemét, 1998; Ima és Szolgálat. Kecskemét, 1995; Szentolvasó a papi hivatásokért. Kecskemét, é. n.; Megőrzöd életem. Bp., 2013. Ir: MJTN 90; Miklósházy 31–2.született: 1919-09-5, Érdbelépés: 1937-08-14, Bpfogadalom: 1973-11-13papszentelés: 1947-06-22, Szegedmeghalt: 2017-08-25, Budapestbeszélt nyelvek: magyar