Hicsoldt Pál

1701. jan. 21. Szamaróc. Nyelv: szlovák. SJ 1719. okt. 9. Bécs. Psz. 1731. Nagyszombat. F. 1737. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1752. febr. 18. Kassa.

Komáromból lépett be a bécsi újoncházba. A próbaidő után 1722-ben Eperjesen grammatikát tanított. 1723–5-ben Nagyszombatban bölcseletet tanult, majd ugyanott három évig középiskolában tanított. A teológiát is Nagyszombatban végezte. Ott szentelték pappá 1731-ben. 1733-ban Grazban kánonjogot tanult. Rendi képzését a harmadik próbaévvel fejezte be 1734-ben. 1735-ben a vándor népmisszionáriusok (missionari vagi) csoportjában dolgozott. 1736-ban Nagyszombatban, 1737-től Kassán előbb előadta a hároméves bölcseleti kurzust, majd két évig kontroverziát és egy évig kánonjogot tanított, de a tanítás mellett részt vett a lelkipásztori munkában is. Dolgozott a börtön-, menhely- és kórházpasztorációban, ami az akkori időket tekintve kifejezetten szociális munkát jelentett. 1743–6 között nagyszombati lelkipásztori munkáját folytatta főleg a szlovák lakosság körében. A következő három évben Ungváron volt rektor és a gazdasági ügyek intézője. 1750-től haláláig Kassán a konviktust vezette.

M: Vetus Hungarorum in Magnam Dominam Pietas. Nagyszombat, 1728; Orbis universi de intemerato Virginis ortu consensus. Nagyszombat, 1730; Panegyricus D. Ivoni dictus. Nagyszombat, 1730; Triumphi Laureati D. J. F. Regis. Kassa, 1738. Ir: LKKOS 480–1; MKL IV. 819–20; Nom. I. 557; Petrik 1712–1860/III. V. VII; So IV. 366; St 141; Szi IV. 861.született: 1701-01-21, Szamarócbelépés: 1719-10-9, Bécsfogadalom: 1737-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1731-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1752-02-18, Kassabeszélt nyelvek: szlovák