Holovics Flórián

1903. júl. 23. Bácstopolya. Nyelv: magyar. SJ 1920. júl. 30. Szeged. Psz. 1933. júl. 26. Innsbruck. F. 1937. aug. 15. C. sp. Szeged †1988. márc. 3. Pannonhalma.

1920-ban Szegeden lépett be a Társaságba kisnovíciusként. A második próbaévet már Érden töltötte. Utána két év alatt Kalocsán befejezte gimnáziumi tanulmányait. 1925–7-ben Szegeden bölcseletet tanult, majd két évig Pécsett és egy évig Kalocsán volt internátusi nevelő. 1931–4-ig Innsbruckban végezte a teológiai tanulmányokat. 1933-ban ott szentelték pappá. 1935-ben Pécsett hittant és matematikát tanított, majd Szegeden volt harmadik probációban. 1937–9-ben a szegedi egyházmegyeközi szemináriumban bölcseletet és latin nyelvet tanított. 1940–2-be Kassán volt házgondnok és gazdasági vezető. 1944-től Kalocsán a házgondnok helyettese volt, 1947-től a csillagvizsgálóban dolgozott. A szétszóratás idején hangyaszorgalommal rendezte és másolta az Országos Levéltárban a magyar rendtartományt érintő iratokat. Nagy gyűjteménye ma a jezsuiták bp.-i levéltárában található. Élete vége felé bevonult a pannonhalmi szerzetesi szociális otthonba, ott halt meg 1988-ban.

M: Ki fordította a Káldi-féle bibliát? ItK 66. (1962) 223–31; Fényi Gyula (1845–1927) szakirodalmi tevékenysége a csillagászat és a meteorológia terén. Katona István Társ. Tanulm. Kalocsáról. 1971. 279–93; Haramiák Baranyában a XVIII. században. Pécs, 1977. Ir: Cat. Def. III. 45; Pálos 173; MJTN 93–4; MKL IV. 927; P. Holovics Flórián (1903–1988) In quavis mundi plaga IV/2. (1988) 19–21; P. Holovics Flórián 1903–1988. Anima Una 111. (1988. május) 1–2; Miklósházy 32.született: 1903-07-23, Bácstopolyabelépés: 1920-07-30, Szegedfogadalom: 1937-08-15, Szeged, C. sp.papszentelés: 1933-07-26, Innsbruckmeghalt: 1988-03-3, Pannonhalmabeszélt nyelvek: magyar