Hufnagel András

1846. febr. 13. Ercsi. Nyelv: magyar. SJ 1867. okt. 13. Nagyszombat. Psz. 1880. Innsbruck. F. 1885. febr. 2. 4 fog. prof. †1887. okt. 18. Kalocsa.

1868-ban az ausztriai St. Andräban kezdte meg a noviciátust. A próbaidő után ugyanott egy évig retorikát tanult. 1871–4 között Kalocsán tanított a középiskolában. 1875–7-ben Pozsonyban bölcseletet, a következő négy évben Innsbruckban teológiát tanult. 1880-ban szentelték pappá. 1882–3-ban Kalocsán latin, görög és német nyelvet tanított. 1884-ben a belgiumi Drongenben végezte a harmadik próbaévet. A következő évtől haláláig matematikát, mértant és grammatikát tanított Kalocsán.

M: A boldogságos Szűz Maria kis zsolozsmája. Kalocsa, 1883. Ir: Cat. Def. I. 6.698; MJTN 98; MKL V. 91; Petrik 1876–85; Szi IV. 1390–1; Tóth 20; Magyar Jezsuiták 132–4; KK 141; Kerkai 135.született: 1846-02-13, Ercsibelépés: 1867-10-13, Nagyszombatfogadalom: 1885-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1880-0-0, Innsbruckmeghalt: 1887-10-18, Kalocsabeszélt nyelvek: magyar