Kalatay Ferenc

1722. okt. 1. Ófalu. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1744. nov. 20. Bécs. Psz. 1757. ápr. 22. Lőcse. F. 1762. febr. 2. 4 fog. prof. Buda. †1795. márc. 27. Nagyvárad.

Ófalun született, logikusként Nagyszombatból lépett be Bécsben a Társaságba. A próbaévek után Fiuméban grammatikát tanított. 1748–50-ben Grazban végezte a bölcseletet. Utána egy-egy évig Trencsénben, Gyöngyösön és Esztergomban tanított középiskolában. 1754–7-ig Kassán tanult teológiát. Lőcsén szentelték pappá 1757-ben. Utána Egerben volt harmadik probációban. 1759-ben Nagybányán, 1760–1-ben Trencsénben tanárkodott. 1762–3-ban bölcselettanár volt Budán. 1764–73-ban a Pálffy Leopold-hadtestnél működött mint tábori lelkész. A Társaság feloszlatása után folytatta munkáját ugyanott. 1780-ban II. József császár kíséretéhez tartozott annak oroszországi útján. Lembergben lett kanonok és a Galíciában működő tábori lelkészek főnöke. 1787. augusztus 21-én nevezték ki nagyváradi püspöknek. Első intézkedései közé tartozott az egyházmegye canonica visitatiója.

Ir: MKL VI. 37–8; Nom. II. 673; Po Magyar 1003–5; So IV. 897; St 165; Szi V. 814–6; Velics I. 16; Kratz 203–4.született: 1722-10-1, Ófalubelépés: 1744-11-20, Bécsfogadalom: 1762-02-2, Buda, 4 fog. prof.papszentelés: 1757-04-22, Lőcsemeghalt: 1795-03-27, Nagyváradbeszélt nyelvek: szlovák