Kerkai (Czinder) Jenő

1904. nov. 9. Kerkaújfalu. Nyelv: magyar. SJ 1924. febr. 8. Érd. Psz. 1934. júl. 26. Innsbruck. F. 1941. aug. 15. 4 fog. prof. Bp. †1970. nov. 8. Pannonhalma.

Kerkaújfalun született, de kiskorától az érettségiig Zalaegerszegen nevelkedett. Mivel szülei nem engedték, hogy belépjen a Jézus Társaságába, Innsbruckban a Canisius Collegium növendékeként kezdte el teológiai tanulmányait az egyetemen. Egy év sem telt el, amikor 1924-ben beléphetett az érdi újoncházba. 1926–8 között Szegeden tanult bölcseletet. Utána három évig Kalocsán volt nevelő a konviktusban. 1932–5 között Innsbruckban végezte a teológiát. Ott szentelték pappá 1934-ben. 1936–9-ig a szegedi egyházmegyeközi szemináriumban teológiát tanított. A harmadik próbaévet a bp.-i Manréza újoncházban végezte az újoncmester segítőjeként. 1940–8 között Bp.-ről széles körű keresztényszociális mozgalmat szervezett. A munkát 1948-tól mint kaposvári házfőnök is folytatta egészen letartóztatásáig (1949). Szegedi tanársága mellett kezdte el életművét, melynek központjában a falusi ifjúság szociális, intellektuális és vallási nevelése állt. Innen nőtt ki a nagy gyorsasággal, egy évtized alatt félmillió taglétszámra duzzadó KALOT-mozgalom (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete). Jelszavuk volt: „Krisztusibb embert! Életerős népet! Műveltebb falut! Önérzetes magyart!” A mozgalom gyorsan terjedt. Minden egyházmegyében volt egy világi és egy pap felelőse. Volt hetilapjuk (Magyar Vetés) és havi folyóiratuk (Dolgozó Fiatalság, később csak Fiatalság). Mellette nagy számban adott ki a szövetség írásos anyagot a gyűlésekre, kulturális megmozdulásokra, a népi kultúra fejlesztésére. A fiatalság képzésére népfőiskolákat alapítottak, melyek száma a háború végén tizenkilenc volt. Kerkai megkísérelte menteni a mozgalmat a háború utáni új körülmények között is. Titokban háromszor járt Rómában. 1946-ban azonban a mozgalmat betiltották. A tartományfőnök a kaposvári rendház főnökének nevezte ki. Onnan indította el a falusi lelkigyakorlatos házak megszervezését; kurzusokat szervezett, amelyeken lelkigyakorlatok adására képeztek szerzetesnővéreket. 1949 elején letartóztatták. Tíz év múlva szabadult félig vakon, teljesen összeroppant szervezettel. Még elkezdett segédmunkásként dolgozni, de már nem bírta. 1962 tavaszán az Egyházi Szeretetszolgálat püspökszentlászlói szociális otthonába került segédkertészi minősítésben. 1964 őszén azonban egészen váratlanul a pannonhalmi szerzetesi szociális otthonba helyezték át. Ott halt meg 1970. november 8-án.

M: Katolikus felelősség. Bp., 1946; Élet a betűk mögött. 3 k. Bp., 1948. Ir: Cat. Def. II. 52; DHCJ III. 2190–1; Hetényi Varga II. 149–64; MJTN 113; MKL VI. 831; Pálos 176; ÚMÉL III. 883–4; I. Iparraguirre: La KALOT, poderoso movimento social. Hechos y Dichos 20. (1946) 69–75; KALOT Hungarian Catholic Peasant youth group. Social Order 2. (1949) 215–9; B. Kovrig: Iron-courtain social action. Center closed under Soviet villence. Social Order 5. (1953) 6–11, 54–60; Varga J.: KALOT. A huszadik század legjelentősebb katolikus agrárifjúsági mozgalmának keletkezése, teljesítménye, felszámolása, 1935–1946. Távlatok 2. (1992) 346–60; Vida I.: Kerkai Jenő útjai. KatSzle 32. (1980) 309–18; Tüll A.: Beszéd Kerkai Jenő temetésén. KMJ II. 45–50; Takáts Á.: Kerkai Jenő S.J. KMJ II. 51–59; Vida I.: Kerkai politikai tánclépései. KMJ II. 59–62; Takáts Á.: Kerkai letartóztatása, elítélése és börtönélete. KMJ II. 63–75; Kerkai Jenő emlékezete. Bp., 1995; Balogh M.: A „Kisatya”. P. Kerkai Jenő S. J. (1904–1970). Az idő élén jártak. Bp., 1966. 42–72; Tüll A.: P. Kerkai Jenő SJ (1904–1970). Anima Una 40. (1971. február) 3–6; Kerkai Jenő SJ (1904–1970). Szolgálat 9. (1971. húsvét) 94–5; Vida I.: Kerkai Jenő útjai. KatSzle 32. (1980) 309–18; Uő: Egy sosem volt népvezér. Tíz éve halt meg Kerkai Jenő SJ, a KALOT megteremtője. BMJ 1981. 13–4; Kerkai Jenő S. J. 1904–1970. Anima Una 90. (1983. július) 8–9; Jámbor O.: Szövetség az ördöggel. Egy elfelejtett jezsuita: Kerkai Jenő. Magyar Nemzet 1983. szeptember 2. 12; Tóth I.: Kerkai Jenő emlékezete. KALOT Képeskönyv. Szombathely, 1989. 150–65; Vida I.: Kerkai Jenő útjai. Félbemaradt reformkor. Róma, 1990. 344–53; Balogh M.: A KALOT története. 1935–1946. TSz 36. (1994) 283–98; András I.: A KALOT Népfőiskolák megalkotója, P. Kerkai Jenő. ProvH 82. (2003. június–szeptember) 25–9; Uő: P. Kerkai Jenő életrajzi adatai. Kalot-Kerkai Évkönyv 1904–2004. 42; András I. és mások: P. Kerkai Jenő SJ életrajza. Kalot-Kerkai Évkönyv 1904–2004. 43–48; P. Kerkai Jenő SJ sajátos karizmája. Kalot-Kerkai Évkönyv 1904–2004. 48–50; András I.: Kerkai Jenő és a KALOT. MJK 622–30; Cseszka E.: A jezsuita életút a diktatúra árnyékában. K. J. politikája. MJK 683–92; Kerkai Jenő emlékezete. Bp., 1995; András I.: Kerkai Jenő és a KALOT. MJK 622–32; Gárdonyi M.: Kerkai Páter „somogyi kísérlete” (1948). Historicus Societatis Iesu. Bp., 2007. 368–73; Miklósházy 35; Takács Á.: Ignis numquam dicit sufficit […] Kerkai Jenő jezsuita atyára emlékezik utolsó munkatársa. Kézirat.született: 1904-11-9, Kerkaújfalubelépés: 1924-02-8, Érdfogadalom: 1941-08-15, Bp, 4 fog. prof.papszentelés: 1934-07-26, Innsbruckmeghalt: 1970-11-8, Pannonhalmabeszélt nyelvek: magyar