Martinovics Sándor

1880. febr. 13. Ungvár. Nyelv: magyar. SJ 1896. aug. 13. Nagyszombat. Psz. 1910. júl. 26. Innsbruck. Elb. 1921. júl. 26.

Ungváron született, Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A próbaévek után Nagyszombatban két, St. Andräban egy év retorikát végzett. 1902-ben Szatmárnémetiben volt internátusi nevelő. 1903–5-ben Pozsonyban bölcseletet tanult. Utána két évig Kalocsán hittant és nyelveket tanított. 1908–11 között Innsbruckban tanult teológiát. 1910. július 26-án ott szentelték pappá. A harmadik próbaévet a belgiumi Drongenban végezte. 1913-tól két évig Bp.-en, egy évig Pozsonyban, majd két évig Bp.-en hitszónoki tevékenységet fejtett ki főleg apologetikus és világnézeti témákról. Írásban is küzdött a korszellem ellen. 1918–20 között Pécsett hittant és francia nyelvet tanított. 1921-ben a veszprémi egyházmegye papja lett, és még abban az évben kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol a connesville-i Szent Imre-, majd a homesteadi Szent Margit-templom plébánosa volt.

M: Óvószer a liliomhullás ellen. Kalocsa, 1907; Ateista-e a modern tudomány? Bp., 1916; Kereszténység és feminizmus. Pécs, 1918; Modern vallásosság. Pécs, 1918; Egyház és kultúra. Pécs, 1918; Egyház és demokrácia. Pécs, 1918; Úri morál. Pécs, 1918; Kereszténység és szocializmus. Pécs, 1918; Úri morál. Pécs, 1918; Papi celibátus. Pécs, 1918; A zsidókérdés. Pécs, 1918; Új világ, régi hit. Pécs, 1918; Komoly szó a munkásokhoz. (Szalontai László néven.) Pécs, 1918; A páholy gondolatvilága. Pécs, 1919; Egyház és állam. Pécs, 1919; Vallás és iskola. Pécs, 1919; A klérus és a nép. Pécs, 1919; Vörös kommunizmus. Pécs, 1919. Ir: Cat. Def. I. 611; MKL VIII. 756; Petrik 1900-II; Tóth 25–6; Borbély I.: Martinovich Sándor. Anima Una IV/3. (1960. május) 26; Török I.: Martinovics Sándor. Katolikus magyarok Észak-Amerikában. Youngstown (Ohio), 1978. 134.született: 1880-02-13, Ungvárbelépés: 1896-08-13, Nagyszombatpapszentelés: 1910-07-26, Innsbruckbeszélt nyelvek: magyar