Pálffy Ferdinánd

1619. jan. 25. Bécs. Nyelv: magyar. SJ 1641. jún. 21. Róma. Psz. 1651. Elb. 1671. júl. 26. Pozsony. †1680. okt. 31. Kassa.

Bécsben született, Rómában lépett be a Társaságba. 1643-ban már a bécsi újoncházban tartózkodott. 1644–6-ig Grazban tanult bölcseletet. 1647-ben Pozsonyban, 1648-ban Győrben tanított grammatikát. 1649–51-ben Grazban kezdte teológiai tanulmányait, a negyedik évet Bécsben végezte. 1651-ben szentelték pappá. 1653-ban Nagyszombatban, 1654-ben Győrben tanított középiskolában. 1655-ben Judenburgban volt harmadik probációban. 1656–8 között Nagyszombatban egy évig katekéta és nyomdaigazgató volt, két évig a nemesi konviktus vezetője. 1659–60-ban Győrben házgondnokként és gazdasági főnökként működött. 1661–2-ben Pozsonyban volt házgondnok. 1663–7-ben Nagyszombatban a magyar központi szemináriumot vezette. 1668–71-ben újra Pozsonyban volt házgondnok. Még az utolsó évben családja súlyos anyagi nehézségei miatt elhagyta a Társaságot. 1673-ban Róma kinevezte csanádi püspöknek. Egyházmegyéje teljesen török uralom alatt volt, ahová be sem léphetett. Az ilyen püspököt az akkori államhatalom vonta be adminisztratív feladatok elvégzésére. 1678-ban egri püspök lett, de két évvel később meghalt. Végrendeletében kifejezte, hogy jezsuita volt.

M: Directorium Ecclesiasticum. Nagyszombat, 1674. Ir: DHCJ III. 2956; Hierarchia cath. V. 73–177; Nom. II. 1136; Po III/2. 15015–6; Po Magyar 1146–7; RMK II. 1340; So VI. 110; Szi X. 159; Jedlicska P.: Gróf Pálffy Ferdinánd püspök. Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához. Bp., 1910, 502–5; Juhász K.: Gróf Pálffy Ferdinánd, csanádi majd egri püspök. Bp., 1942; Sugár I.: Pálffy Ferdinánd. Az egri püspökök története. Bp., 1984. 354–8; Santos Hernández I. 269–70.született: 1619-01-25, Bécsbelépés: 1641-06-21, Rómapapszentelés: 1651-0-0meghalt: 1680-10-31, Kassabeszélt nyelvek: magyar