Palma Károly Ferenc

1735. aug. 18. Rózsahegy. Nyelv: szlovák. SJ 1750. okt. 18. Trencsén. Psz. 1763. szept. 4. F. 1768. febr. 2. 4 fog. prof. Felsőbánya. †1787. febr. 11. Pest.

A középiskolát Trencsénben végezte, onnan lépett be a bécsi újoncházba. 1753-ban Szepeskáptalanban volt tanár. 1754–5 között Kassán végezte a bölcseletet, majd ugyanott grammatikát és poétikát, 1760-ban Budán retorikát tanított. A teológiát Bécsben végezte 1761–4-ben. 1763. szeptember 4-én szentelték pappá. 1765-ben Nagyszombatban, a következő évtől a bécsi Theresianumban volt nevelő. A Jézus Társasága feloszlatása után Mária Krisztina hercegnő káplánja, 1776-ban Kalocsán kanonok és 1779-ben nagyprépost lett. 1781. április 2-án segédpüspökké szentelték. 1784-től haláláig ugyanott érseki helynök volt. Megírta Magyarország történetét három kötetben, mely több kiadásban jelent meg és vált ismertté nem utolsósorban klasszikus latin nyelve miatt. Heraldikai műve is jelentős. Mária Terézia mint magyar apostoli királynő címeit és címereit tárgyaló művével próbálta bizonyítani annak jogait néhány tartományra, például Galíciára és Lodomériára, amelyek egy ideig függtek a magyar királyságtól.

M: Heraldicae regni Hungariae specimen. Bécs, 1766; Notitia rerum hungaricarum. I–III. Nagyszombat, 1770; Specimen Genealogico-Progonologicum ad Aug. Habsburgo-Lotharingicam prosapiam illustrandam. Bécs, 1773; Abhandlung von den Titeln und Wappen, welche Maria Theresia als apostolische Königin von Hungern führet. Bécs, 1774; Vollständiger Auszug der ungarischen Vaterlandsgeschichte. Nach Palma. Selmecbánya, 1790; Timár K.: Palma K. F. önéletrajza. Egyházi Lapok 58. (1935) 267–9. Ir: DHCJ III. 2960; LKKOS 1039–40; MAMŰL IX. 15–6; MÉL II. 346–7; MKL X. 473; Nom. II. 1140; Petrik 1712–1860/III.; Po III/2. 15041–2; Po Magyar 1148–9; So VI. 148–9; St 251–2; Szi X. 209–10; Velics II. 16; Tóth L.: Palma K. F. élete és munkái. Rózsahegy, 1914; Tímár K.: Palma Károly Ferenc önéletrajza. Egyházi Lapok 58. (1935) 267–9; Kratz 203; Lakatos A.: Palma Ferenc Károly. A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára. Kalocsa, 1998. 148; Szörényi L.: P. K. F. történetírói munkássága. Studia Hungarolatina. Bp., 1999. 138–68; Santos Hernández II. 372–3.született: 1735-08-18, Rózsahegybelépés: 1750-10-18, Trencsénfogadalom: 1768-02-2, Felsőbánya, 4 fog. prof.papszentelés: 1763-09-4meghalt: 1787-02-11, Pestbeszélt nyelvek: szlovák