Prenthaler János

1651. aug. 15. Gát. Nyelv: magyar, szlovák, német. SJ 1669. okt. 14. Trencsén. Psz. 1681. Graz. F. 1687. febr. 2. 4 fog. prof. Sopron. †1719. nov. 12. Esztergom.

A kárpátaljai Gáton született, Pozsonyból lépett be Trencsénben a Társaságba. 1673–5-ben Grazban tanult bölcseletet. Utána 1676-ban Zágrábban, majd 1677-ben Trencsénben tanított grammatikát. 1678–81-ig Grazban tanult teológiát. Ott szentelték pappá 1681-ben. A következő évben Kőszegen grammatikát tanított, majd Judenburgban elvégezte a harmadik próbaévet. 1684–7-ig Sopronban volt a gazdasági ügyek felelőse. 1688-tól három évig a röviddel előbb felszabadult Pécsett házfőnökként vezette az újjáépítést, és 1697-ig magyar és szláv hitszónokként dolgozott ugyanott. 1698-ban Péterváradon volt házfőnök, majd újra Pécsett hitszónok. 1700–1-ben az itáliai Loretóban volt gyóntató. 1702-ben újra Pécsett dolgozott az ortodoxokkal való egyesülésen, majd Szigetváron lett házfőnök. 1704-től két-két évig Esztergomban és Budán volt hitszónok. 1709–11-ben Esztergomban házfőnökként, 1712-ben Grazban házgondnokként és 1713-ban Komáromban hitszónokként működött. 1714-ben Gyöngyösön lett házfőnök, de egy év múlva Esztergomba került lelkipásztornak, ahol 1719-ben meghalt.

Ir: Nom. II. 1284; Nilles 370–1; Pe 157; Po Magyar 754; Pinzger F.: Prentaller János. Régi jezsuiták Pécsett. Pécs, 1941. 31–2; Fazekas I.: Prentaller János jezsuita „intő levele” Kazsok falu lakóihoz. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 8. (1997) 314–8.született: 1651-08-15, Gátbelépés: 1669-10-14, Trencsénfogadalom: 1687-02-2, Sopron, 4 fog. prof.papszentelés: 1681-0-0, Grazmeghalt: 1719-11-12, Esztergombeszélt nyelvek: német