Schaefer Jakab

1855. márc. 29. Vaskút. Nyelv: magyar. SJ 1871. szept. 23. Nagyszombat. Psz. 1881. Innsbruck. F. 1889. febr. 2. 4 fog. prof. †1934. dec. 14. Pécs.

Rendi újoncéveit Nagyszombatban, a két év retorikát St. Andräban töltötte. Bölcseleti tanulmányait Pozsonyban 1876–8-ban, a hittudományit Innsbruckban 1879–82-ben végezte. 1881-ben szentelték pappá. 1883–7 között Kalocsán tanított. A harmadik próbaévet 1888-ban az ausztriai Linzben töltötte. Utána két évig vezette Kalocsán az internátust. Egyévi szatmárnémeti házfőnökség után Bp.-en volt 1892-től először házgondnok és ünnepi szónok, majd egy év után házfőnök 1897-ig. 1899-ben Nagyszombatban, majd 1900–2-ben, Pozsonyban házgondnok és hitszónok, 1903–6 között Bécsben a tartományfőnök helyettese volt. 1907-től Szatmárnémetiben házfőnökként, 1910-től Pozsonyban rektorként működött. 1913-ban Nagyszombatban lett magyar hitszónok. A következő két évben Pécsett hittant és földrajzot tanított. 1916–25 között Kalocsán ünnepi hitszónok volt. 1926-ban már gyönge egészségi állapotban Pécsre került, ahol 1934-ben halt meg.

M: A harcz. Kalocsa, 1884; A bold. Szűz Mária kegyhelyei Magyarországon. Bp., 1897. Ir: Cat. Def. I. 19.572; MJTN 200; Tóth 33; P. Schafer Jakab SJ 1853–1934. ProvH 35. (1935. II.) 25.született: 1855-03-29, Vaskútbelépés: 1871-09-23, Nagyszombatfogadalom: 1889-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1881-0-0, Innsbruckmeghalt: 1934-12-14, Pécsbeszélt nyelvek: magyar