Schultz Ágoston

1893. márc. 30. Nagybecskerek. SJ 1912. júl. 30. Innsbruck. †1927. jún. 6.

1912–4 között Nagyszombatban skolasztikus novícius volt. 1915–7 között Innsbruckban filozófiát tanult. 1918–9 között Pécsett magyar és latin nyelvet tanított a gimnáziumban, és a konviktusban volt felügyelő. 1920-ban Kalocsán konviktusi felügyelő volt. 1921–4 között Innsbruckban teológiát tanult. 1923-ban Bécsben végezte a terciát. 1926-ban a bp.-i Tudományegyetemen latin–német szakos tanári oklevelet szerzett. 1927-ben Davosban gyógykezelték.

Ir: MJTN 204.született: 1893-03-30, Nagybecskerekbelépés: 1912-07-30, Innsbruckmeghalt: 1927-06-6