Siska Ferenc

1894. nov. 26. Bp. SJ 1916. febr. 2. Nagyszombat. Psz. 1924. júl. 27. †1955. júl. 24. Szigetvár.

1916–7 között Nagyszombatban skolasztikus novícius volt. 1918–9 között Kalocsán, 1920-ban Innsbruckban filozófiát tanult. 1921–3 között a pécsi Pius Gimnáziumban magiszter (konviktusi felügyelő) volt, és magyar nyelvet tanított. 1924–6 között Innsbruckban teológiát tanult. 1927-ben Bécsben végezte a terciát. A következő két évben a bp.-i Tudományegyetemen latin–történelem szakos tanári oklevet szerzett. 1932-től Kalocsán magyar, német és latin nyelvet, hittant, 1946-tól Pécsett latin és német nyelvet tanított. A gimnázium államosítása után a szemináriumban tanított német nyelvet, a templomban lelkipásztori munkát végzett, a Mária-kongregáció prézese volt. A szétszóratás idején Mezőkövesdre internálták, majd a pécsi egyházmegyében, főként Szigetváron volt sekrestyés.

Ir: Pálos 188; MJTN 208; Miklósházy 49.született: 1894-11-26, Bpbelépés: 1916-02-2, Nagyszombatpapszentelés: 1924-07-27meghalt: 1955-07-24, Szigetvár