Skenderlich Petar

1721. márc. 28. Pozsega. Nyelv: horvát. SJ 1738. okt. 19. Trencsén. Psz. 1751. Nagyszombat. F. 1756. febr. 2. 4 fog. prof. Zágráb. †1780. Varasd.

Szülővárosából, Pozsegából Trencsénben lépett be a Társaságba. A próbaidő után, 1741-ben Zágrábban grammatikát tanított. 1742–4-ben Grazban bölcseletet tanult. A következő három évben Pozsegában, 1748-ban Pécsett tanított. 1749–52-ben Nagyszombatban tanult teológiát. 1751-ben szentelték pappá. A harmadik próbaévet Besztercebányán töltötte 1753-ban. A következő évben Péterváradon volt hitszónok. 1755-től Zágrábban két-két évig bölcseletet, kontroverziát, kazuisztikát, négy évig egyházjogot tanított. 1765-től Varasdon három évig a szemináriumot vezette, négy évig rektor volt, majd újra a szeminárium főnöke lett. A feloszlatás után Varasdon lelkipásztorként működött haláláig, 1780-ig.

M: Panegyricus Virgini Matri Mariae. Nagyszombat, 1750; Panegyricus D. Ignatio. Nagyszombat, 1751. Ir: Nom. III. 1557–8; Pe 1073; So VII. 1287; St 329; Szi XII. 1183.született: 1721-03-28, Pozsegabelépés: 1738-10-19, Trencsénfogadalom: 1756-02-2, Zágráb, 4 fog. prof.papszentelés: 1751-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1780-0-0, Varasdbeszélt nyelvek: horvát