Speiser (1881-ig Speiszer) Ferenc

1854. nov. 17. Apatin. Nyelv: magyar. SJ 1872. szept. 27. Nagyszombat. Psz. 1886. Innsbruck. F. 1912. febr. 2. 4 fog. prof. 1912–1918 tartományfőnök. †1933. jan. 7. Kalocsa.

Apatinban született, Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A próbaévek után két évig retorikát végzett St. Andräban. A bölcseletet 1877–9-ben Pozsonyban tanulta. 1880–3-ban Kalocsán természetrajzot tanított és a múzeum felelőse volt. Teológiára 1884–7 között Innsbruckban került. Ott szentelték pappá 1886-ban. 1888-ban Kalocsán tanított, majd Bécs-Lainzban elvégezte a harmadik próbaévet. Szinte egész élete a kalocsai kollégiumhoz kötődött, ahol a természetrajz tanára és a múzeum őre volt. 1898–1902 között a kollégium rektora, iskolaigazgató és a konviktus főnöke volt. A tanárság mellett később ellátta a házgondnoki és a gazdasági hivatalt is. 1912–8 között, az I. világháború nehéz éveiben a magyar rendtartomány főnöke volt. 1919–24-ig Kalocsán újra a rektori, iskolaigazgatói és a konviktus felelőse hivatalát látta el. 1925–8 között Kapornakon volt házfőnök és az alapítványi birtokok igazgatója. 1929-től haláláig újra Kalocsán házgondnok és a gazdasági ügyek intézője volt, s mellette még tanított is.
Egész életében a bogarakkal foglalkozott; gyűjteményében kb. 9500 fajtából 57 600 bogár volt. Hét fajtát ő fedezett fel, melyek nevét viselik. Régi kalocsai rendtársai, Menyhárt László és Moskopp Gáspár, a zambezi misszióban is gyűjtöttek számára rovarokat. Csiga-, kagyló- és korallgyűjteménye is több mint ezer egyedet tartalmazott. 1948-ban, az iskolák államosításakor, gyűjteményei a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek, az 1956-os forradalomban azonban sajnálatos módon megsemmisültek.

M: Coleopterák Kalocsa vidékén. Kalocsa, 1883; Kalocsa környékének bogárfaunája. Kalocsa, 1893; Bogarászati kirándulások. Kalocsa, 1907. Ir: Cat. Def. I. 18.994; DHCJ IV. 3621–2; MÉL II. 651; MJTN 212; Petrik 1901–1910/I; Tóth 34; Katona S.: P. Speiser Ferenc SJ (1854–1933). Kalocsai–Pécsi Diákszemle 10. (1933. január, február, március) 1–3, 5–6; P. Speiser Xav. Ferenc. ProvH 28. (1933. július) 5; Hegedűs L.: P. Speiser Xav. Ferenc S. J. (1854–1933). A Kalocsi Gimnázium Értesítője 1933, 10–14; Uő: A kalocsai gimnázium természetrajzi gyűjteményei és kémiai laboratóriuma. A Kalocsi Gimnázium Értesítője 1940, 4–18; Baják M.: Tanár és tudós. P. Speiser emléke. Jezsuita Nevelés 1. (1954) 9, 201–203.született: 1854-11-17, Apatinbelépés: 1872-09-27, Nagyszombatfogadalom: 1912-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1886-0-0, Innsbruckmeghalt: 1933-01-7, Kalocsabeszélt nyelvek: magyar