Szabó István

1695. aug. 17. Eger. Nyelv: magyar. SJ 1714. nov. 29. Trencsén. Psz. 1724. Nagyszombat. F. 1729. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1753. márc. 3. Nagyszombat.

Egerben született, a bölcselet doktoraként Kassáról lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaévek után 1717-től Kolozsváron és Székelyudvarhelyen, majd 1719–21-ben újra Kolozsváron tanított középiskolában. 1722–5-ben teológiát tanult Nagyszombatban. Ott szentelték pappá 1724-ben. 1726-ban Besztercebányán végezte a harmadik probációt. 1727–8-ban Komáromban volt hitszónok. A következő négy évben Kassán bölcseletet tanított. 1733–5-ben Kolozsváron, 1736–42-ig Nagyszombatban a székesegyház szónokaként, az egyházi szónoklattan gyakorlatainak felelőseként, és az utolsó két évben a szeminárium igazgatójaként működött. 1743–6-ig Sopronban, 1747–9-ig Pécsett volt rektor. 1750-től haláláig Nagyszombatban a Szent Adalbert-szemináriumot vezette.
Húsz évig fő feladata volt a hitszónoklat. Nagyböjti és a vasárnapi evangéliumokról szóló beszédei három kötetben nyomtatásban is megjelentek. Az ünnepeken mondott szentbeszédeit is előkészítette nyomtatásra, azonban ezek kéziratban maradtak, és ma az ELTE Egyetemi Könyvtárában találhatóak. Nála már hiányzik a hitújítás korának vitázó stílusa. Nem követi a franciák hosszú szentbeszédeit sem. A szentatyák homíliái erősen hatottak rá. Szinte kivétel nélkül a Szentíráshoz nyúlt vissza, abban is főleg az Ószövetséghez. Szentbeszédeiben a korabeli moralizáló stílus uralkodott. Máriáról mondott beszédeinek központi témája a korát nagyon jellemző barokk eszme: Magyarország Mária országa.

M: Arbusculi majales. Kolozsvár, 1720; Academicarum fulminalium stemma. Kolozsvár, 1721; Vindiciae Mariani conceptus. Kolozsvár, 1723; Koronában foglalt […] ékes angyal. Kassa, 1731; Cassovia vetus et nova. Nagyszombat, 1732; Concio in Translatione Virginis Tyrnavianae. Nagyszombat, 1742; Mária Terézia Magyar és Cseh-országnak felséges koronás királyné asszonya. Sopron, 1743; Prédikátziók. Sopron, 1744; Halotti prédikátzio […] néhai Szent Györgyi Horvát Erzsébet asszonynak. Sopron, 1744; Egyházi beszéd I. Ferencz német császárrá történt megválasztása dicsőítésére. Sopron, 1745; Három esztendőre-való vasárnapi prédikátziók. 3 k. Nagyszombat, 1746; A dücsőséges Szent István […] társasághoz rövid beszéd. Nagyszombat, 1751. Ir: DHCJ IV. 3677–8; LKKOS 1190; Nom. III. 1641; Pe 643; Petrik 1712–1860/III; Po Magyar 1545–6; So VII. 1737–8; St 345–6; Szi XIII. 203–4; Németh L.: A Regnum Marianum állameszme. Regnum 4. (1940–1941) 223–292; Lukács L.: Szabó István élete és szónoki munkái. Szeged, 1946.született: 1695-08-17, Egerbelépés: 1714-11-29, Trencsénfogadalom: 1729-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1724-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1753-03-3, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar