Szabó József II.

1906. júl. 23. Miskolc. Nyelv: magyar. SJ 1926. júl. 30. Érd. Psz. 1937. jún. 24. Szeged. F. 1940. febr. 2. C. sp. Bp. †1997. dec. 25. Bp.

Miskolcon született. Gimnáziumi tanulmányait ugyanott, a minoritáknál végezte. Érden lépett be a Társaságba. 1929–31-ben Szegeden végezte a bölcseleti tanulmányokat. 1932–4-ben Kalocsán a Loyoleumban volt felügyelő. 1935–8-ban Szegeden tanult teológiát, ott szentelték pappá 1937-ben, majd 1939-ben ugyanott végezte a harmadik próbaévet. 1940–4 között a bp.-i újoncházban a retorikát végző tanuló rendtagok vezetője, a szónoklattan tanára és az újoncmester helyettese volt. Már akkor kapcsolatban állt a műegyetemistákkal. Ez erősödött 1945-től, amikor a bp.-i rendházba került. Ő lett akkor az egyetemisták Mária-kongregációjának vezetője is. 1950-ben, a rendház tagjainak elhurcolásakor, nem volt otthon. 1950 őszétől a Haller téri plébánián lett sekrestyés. 1953-tól az Üllői úti Szent Kereszt-plébánia adminisztrátora volt. Lelkipásztori munkáját az egyetemisták körében kis csoportokban tovább folytatta. 1963. augusztus 22-én tartóztatták le Fonyódon. 1964-ben a fellebbviteli tárgyaláson hét évre ítélték, de 1968. november 22-én szabadult. Az Ecseri úti Szent Kereszt-egyházközség irodavezetője lett Bp.-en. 1976. szeptember 5-től hivatalosan felvették az esztergomi főegyházmegyébe. A kelenföldi Szent Gellért-plébánián lett helyettes plébános. 1993-ban a rend Radvány utcai otthonába, onnan 1995-ben a pilisvörösvári Szent Erzsébet Otthonba került.

M: A szónoki taglejtés. Bp., 1943; Az egyén. Bp., 1943; Az egyén és közösség. Bp., 1943; Az egyén és a közösség röntgenképe. Bp., 1943; Emberibb ember – magyarabb magyar. Bp., 1943; Találkozásom az ifjú sassal. Bp., 1944. Ir: Cat. Def. III. 96; Hetényi Varga II. 327–37; MJTN 217; Pálos 189–90; M. I.: P. Sz. J. MJV III. 327–31; Miklósházy 50.született: 1906-07-23, Miskolcbelépés: 1926-07-30, Érdfogadalom: 1940-02-2, Bp, C. sp.papszentelés: 1937-06-24, Szegedmeghalt: 1997-12-25, Bpbeszélt nyelvek: magyar