Szalai József

1704. márc. 25. Kőszeg. Nyelv: magyar, német. SJ 1725. okt. 9. Trencsén. Psz. 1737. Kassa. F. 1740. aug. 15. C. sp. Nagyszeben. †1760. márc. 11. Szatmárnémeti.

Kőszegen született, Kassáról a bölcselet doktoraként lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után egy évig Budán, három évig Győrben, majd két évig Egerben tanított középiskolában. Teológiai tanulmányait 1734–7-ben Kassán végezte. 1737-ben szentelték pappá. 1738-ban Nagyváradon tanított. A következő évben Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet. 1740-ben Nagyszebenben volt házfőnök és plébános. 1741–3-ban Gyulafehérváron hitszónokként dolgozott. 1744-ben Rozsnyóról plébánosi feladatokat látott el a környéken. 1745–6-ban Eszéken hitszónoki feladatokat látott el; 1747–8-ban a soproni kollégium birtokán, Pornón működött mint lelkipásztor. 1749-től haláláig hitszónok volt két-két évig Kőszegen, Nagyszombatban, Komáromban, Eperjesen, Péterváradon és Brassóban. Szatmárnémetiben halt meg 1760-ban.

M: Filius prodigus. H. n., é. n. Ir: Nom. III. 1643–4; Pe 821; So VII. 1742; St 346; Szi XIII. 328.született: 1704-03-25, Kőszegbelépés: 1725-10-9, Trencsénfogadalom: 1740-08-15, Nagyszeben, C. sp.papszentelés: 1737-0-0, Kassameghalt: 1760-03-11, Szatmárnémetibeszélt nyelvek: német