Szamaróczi (Szamaróski) Pál

1674. jún. 15. Trencsén. Nyelv: szlovák. SJ 1692. okt. 14. Bécs. Psz. 1706. Nagyszombat. F. 1710. febr. 2. 4 fog. prof. Trencsén. †1754. ápr. 1. Zsolna.

Trencsénben született, ott lépett be a Társaságba. A próbaidő után Szakolcán tanított grammatikát. 1696–8-ban Nagyszombatban tanult bölcseletet. 1699–1700-ban Székelyudvarhelyen, 1701-ben Szepeskáptalanban, 1702-ben Kassán tanított középiskolában. 1703-ban Bécsben, 1704-ben Grazban és 1705–7-ben Nagyszombatban tanult teológiát. Ott szentelték pappá 1706-ban. A harmadik próbaévet 1708-ban Judenburgban végezte. A következő évben Kolozsváron tanított középiskolában. 1710–1-ben Trencsénben, 1712-ben Pozsonyban, 1713–7-ig Pozsonyban volt házgondnok. 1718–20-ban Kőszegen a rektori, 1721–2-ben Eperjesen a házfőnöki és plébánosi hivatalt látta el. 1723-ban Trencsénben, 1724–30-ban Nagyszombatban volt a gazdasági ügyek intézője. 1731–4-ben Trencsénben az iskola és a konviktus igazgatójaként működött. 1735-ben Zsolnán a házfőnöki és plébánosi hivatalt látta el. 1736–7-ben Kassán a gazdasági ügyeket intézte. 1738–43-ban Szepeskáptalanon, 1744-től kilenc évig Zsolnán házfőnök és plébános volt, majd haláláig, 1754-ig a templom építését vezette.

M: Academicum S. J. Collegium Cassoviense. Kassa, 1702; Vindiciae illibati conceptus Mariani. Nagyszombat, 1705; Quaestiones selectae. 2 k. Kassa, 1748–50; Ascesis Ignatiana. (Szlovákul.) Kassa, é. n. Ir: Nom. III. 1646–7; Petrik 1712–1860/III; RMK II. 2106, 2235; So VII. 1742; St 346; Szi XIII. 357.született: 1674-06-15, Trencsénbelépés: 1692-10-14, Bécsfogadalom: 1710-02-2, Trencsén, 4 fog. prof.papszentelés: 1706-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1754-04-1, Zsolnabeszélt nyelvek: szlovák