Szdellar (Zdelar) Franjo

1685. szept. 28. Križevci. Nyelv: horvát. SJ 1702. okt. 28. Bécs. Psz. 1714. Graz. F. 1720. febr. 2. 4 fog. prof. Trencsén. †1745. jún. 6. Laibach.

A horvátországi Križevciben született, logikusként Grazból lépett be Bécsben a Társaságba. A próbaidő után Varasdon grammatikát tanított egy évig. 1706–8 között Grazban tanult bölcseletet. Utána Varasdon egy, Zágrábban két évig tanított középiskolában. 1712–5-ig Grazban volt teológus. Ott szentelték pappá 1714-ben. 1716-ban Judenburgban végezte a harmadik próbaévet. 1717–8-ban Zágrábban hitszónok volt. 1719–21-ben Nagyszombatban bölcseletet adott elő. 1722–5-ig Grazban egymás után a kontroverzia, a kazuisztika és a kánonjog tanára volt. 1726-ban Bécsben kazuisztikát, utána Nagyszombatban két, majd Grazban három évig teológiát tanított. 1732–4-ben Zágrábban a rektori hivatalt látta el. 1735–6-ban Bécsben a szentírástan tanára volt. 1737–40-ig Nagyszombatban a kancelláriát vezette. 1743-tól haláláig Laibachban iskolaigazgató volt. Bölcseleti és teológiai művei egy kivétellel Nagyszombatban jelentek meg.

M: Itinerarium peregrini philosophi, Sinis […] definitum. Nagyszombat, 1720; Itinerarium […] Turcia definitum. Nagyszombat, 1721; Accusata et defensa sanctorum Cyrilli et Friderici Innocentia. Nagyszombat, 1721; Conclusiones Theologicae de Peccatis. Nagyszombat, 1727; Colloquium super systemate Praedestinationis Divinae. Nagyszombat, 1727; Quaestiones miscellaneae. Nagyszombat, 1728; Dissertationes selectae […] super Vetus Testamentum. Graz, 1736. Ir: Nom. III. 1649; Petrik 1712–1860 III. V. VII; Po Magyar 1610–1; So VII. 1748; St 347; Szi XIII. 478–9; Staud III. 230–1; Takács 45.született: 1685-09-28, Križevcibelépés: 1702-10-28, Bécsfogadalom: 1720-02-2, Trencsén, 4 fog. prof.papszentelés: 1714-0-0, Grazmeghalt: 1745-06-6, Laibachbeszélt nyelvek: horvát