Szegedi György

1711. nov. 11. Mikeháza. Nyelv: magyar, német. SJ 1727. okt. 27. Trencsén. Psz. 1741. Kassa. F. 1745. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1786. jan. 3. Marosvásárhely.

Mikeházán született, Kolozsvárról lépett be Trencsénben a Társaságba. 1730-ban Székesfehérváron grammatikát tanított. 1731–3-ig Nagyszombatban bölcseletet tanult. 1734–6-ban Kolozsváron, 1737-ben Egerben tanított középiskolában. Teológiai tanulmányait Kassán végezte 1738–41-ben. 1741-ben szentelték pappá. A következő évben Besztercebányán volt harmadik probációban. 1743–4-ben Kolozsváron először hitszónok, majd az etika tanára volt. A következő évben ezt tanította Kassán is. 1746–9-ig Kolozsváron három évig a bölcselet, majd a kontroverzia tanára volt. 1750-ben Nagyszombatban kontroverziát, 1751-ben Grazban kazuisztikát tanított. 1752-től Kassán két évig a teológia tanára és négy évig a Kisdy-szeminárium igazgatója volt. 1758–64 között Kolozsváron két évig a nemesi konviktus és a szeminárium igazgatójaként, négy évig rektorként, egy évig az építkezés felügyelőjeként működött. 1765-től Kassán, 1768-tól Kolozsváron volt rektor. 1771-től a feloszlatás után is a nemesi konviktust és a szemináriumot vezette. 1779-ben marosvásárhelyi főesperes-plébános lett.

M: Secunda Deiparae Virginis laudum minuta. Kolozsvár, 1736; Pietas ungarica. Kolozsvár, 1736; Utopiae sapientis. Kolozsvár, 1748; Disputationes historicae Antonii Sandini. Kassa, 1752. Ir: Nom. III. 1650; Pe 859; Petrik 1712–1860/III; Po Magyar 199; St 347; Szi XIII. 546–7.született: 1711-11-11, Mikeházabelépés: 1727-10-27, Trencsénfogadalom: 1745-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1741-0-0, Kassameghalt: 1786-01-3, Marosvásárhelybeszélt nyelvek: német