Szegedi János

1699. márc. 11. Acsád. Nyelv: magyar. SJ 1715. okt. 10. Bécs. Psz. 1727. Bécs. F. 1733. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1760. dec. 5. Nagyszombat.

Acsádon született, Sopronból lépett be Bécsben a Társaságba. A próbaévek után 1718-ban Győrben tanított grammatikát. 1719–21-ben Nagyszombatban tanult bölcseletet. 1722–3-ban Győrben grammatikát, 1724-ben Egerben retorikát tanított. Teológiai tanulmányait Bécsben végezte 1725–8 között. Ott szentelték pappá 1727-ben. 1729-ben Nagyszombatban egyházjogot tanult. A következő évben Judenburgban volt harmadik probációban. 1731–4-ben bölcseletet tanított Nagyszombatban. Utána egy évig vándormisszionárius volt. 1736–40-ig Nagyszombatban két évig egyházjogot és három évig teológiát, 1741–2-ben Grazban teológiát tanított. 1743–6-ig rektor volt Kolozsváron. 1747–8-ban Bécsben a Pázmáneumot vezette. 1749–51-ben Győrben volt rektor. 1752–3-ban Nagyszombatban szentírástant tanított. 1754–7-ben az esztergomi érsek tanácsadója volt Pozsonyban. 1758–9-ben Budán tanulmányi főnökként működött. 1760-ban Nagyszombatban a szemináriumot vezette, ahol nem sokkal később meghalt.
Korának egyik legismertebb jogásza volt. Gazdag irodalmi működése felölelte nemcsak az egyházjogot, hanem a magyarországi jogrendszert is. Tankönyvei, gyakorlati irányú kézikönyvei és törvénygyűjteményei hosszú ideig közhasználatban voltak.

M: Tripartitum juris ungarici tyrocinium. 3 k. Nagyszombat, 17334; Rubricae sive synopses titulorum. 3 k. Nagyszombat, 1734; Tripartitum juris hungarici […] utilitati patriae juventutis. Zágráb, 1736; Nagy szárnyú saskeselyű […] Erdődy László nyitrai püspök. Nagyszombat, 1736; Divus Ivo absolutissima jurisperiti idea. Nagyszombat, 1736; Respublica recte ordinata in Hungaria. Nagyszombat, 1738; Werbőczyus illustratus. Nagyszombat, 1740; Sancti Gregorii papae I. regulae pastorales. Graz, 1742; Decreta. 2 k. Kolozsvár, 1743–4; Decreta primorum regum Hungariae. Kolozsvár, 1744; Manuale jurisperitorum Ungariae. Győr, 1749; Bipartita cynosura universi juris Ungarici. 2 k. Kolozsvár, 1749; Manuale jurisperitorum Ungariae. Győr, 1749; Assertor libertatis ungaricae. Győr, 1750; Andreas II. dictus Hierosolymitanus. Győr, 1751; Opusculum de hierarchia ecclesiastica et de primatu S. Petri. 2 k. Eger, 1756. Ir: DHCJ IV. 3679; LKKOS 1207–8; MÉL II. 726; Nom. III. 1651; Petrik 1712–1860/III. V; Po Magyar 1567–8; So VII. 1749; St 347–8; Szi XIII. 549–51; Pauler T.: Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. Bp., 1878; Degré A.: Jogi professzorok emlékezete. Bp., 1936, 17–23; Velics III. 19–21.született: 1699-03-11, Acsádbelépés: 1715-10-10, Bécsfogadalom: 1733-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1727-0-0, Bécsmeghalt: 1760-12-5, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar