Szegedi Mihály

1705. szept. 22. Sümeg. Nyelv: magyar. SJ 1720. okt. 14. Bécs. Psz. 1734. ápr. 24. Graz. F. 1740. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1752. jan. 23. Gyöngyös.

Sümegen született, Budáról Bécsben lépett be a Társaságba. 1724–6-ban Grazban tanult bölcseletet. 1727–8-ban Pozsonyban, 1729-ben Nagyszombatban grammatikát, 1730-ban Kőszegen retorikát tanított. 1731–4-ben teológiát tanult Grazban. Ott szentelték pappá 1734-ben. Utána egy évig retorikát tanított Nagyszombatban. 1736-ban Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet. 1737–40-ben Kassán bölcseletet tanított. 1741–5 között Nagyszombatban három évig bölcseletet, egy-egy évig kontroverziát és kazuisztikát adott elő. Utolsó évében a bölcsészeti kar dékánja volt. 1746-ban Kassán, 1747–9-ben Győrben teológiát tanított. 1750–1-ben Nagyszombatban szentírástant adott elő. 1752-ben Gyöngyösön volt házfőnök, amikor rövidesen meghalt. Műveiben az ifjúság neveléséről, Magyarország első nádorairól, a 17. századi magyar történelemről és a római pápa primátusáról tárgyalt. Magyarul írt Szűz Máriáról és Szent Józsefről.

M: De institutione juventutis Hungaricae. Nagyszombat, 1735; Palatium Regni Hungariae Palatinos ad annos 1315. complectens. Nagyszombat, 1740; Res gestae in Ungaria (1667–1672). Kassa, 1740; Res gestae in Ungaria (1673–1678). Nagyszombat, 1742; Res gestae in Hungaria ab anno Ch. 673 ad annum 1618. Nagyszombat, 1742; Prima orbis hungarici lilia. Nagyszombat, 1742; Dicsőséges Szent Józsefnek érdeme. Nagyszombat, 1742; Homo sanctus […] Hunyadi István. Nagyszombat, 1743; Ungaria cum suis Regibus. Nagyszombat, 1744; S. Franciscus Xaverius dictione panegyrica celebratus. Nagyszombat, 1744; Documenta christianae politiae. Kassa, 1746; Theses ex universa theologia. Győr, 1747; Primatus romani pontificis. Nagyszombat, 1748; A boldogságos szűz Mária szeplőtelen fogantatásának. Nagyszombat, 1751. Ir: DHCJ IV. 3679–80; LKKOS 1208–9; MÉL II. 727; Nom. III. 1651; Petrik 1712–1860/III; So VII. 1753–5; St 348–9; Szi XIII. 553–4; Bedy V.: A győregyházmegyei papnevelés története. Győr, 1937.született: 1705-09-22, Sümegbelépés: 1720-10-14, Bécsfogadalom: 1740-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1734-04-24, Grazmeghalt: 1752-01-23, Gyöngyösbeszélt nyelvek: magyar