Szilas László

1927. szept. 10. Felsőgalla. SJ 1946. júl. 30. Bp. Psz. 1961. júl. 31. Frankfurt. F. 1976. febr. 2. †2012. jan. 4. Róma.

1946–8 között végezte a noviciátust a zugligeti Manrézában, utána Szegeden elkezdte a filozófiát, de külföldre kényszerült: Chieriben folytatta, majd Leuvenben fejezte be tanulmányait. 1953-ban St. Blasienben volt magiszter, 1953–8 között Münchenben történelem–földrajz szakot végzett az egyetemen, majd Pullachban készült fel történelem doktorátusára. 1958–62 között Frankfurtban tanult teológiát, ahol pappá szentelték. 1963-ban Drongenban végezte a terciát. 1964-től a római Institutum Historicum S. I. munkatársa lett, közben 1965-ben doktorált Münchenben. A római történeti intézetben különböző köteteken (Archivum Historicum SJ, Bibliotheca Instituti Historici SJ) dolgozott. 1967–73 között az intézet titkára, minisztere és a rendház minisztere volt. Közreműködött a Monumenta Historica SJ köteteiben, valamint az Archivum Historicum SJ folyóiratot szerkesztette. 1974–81 között Innsbruckban az egyháztörténet professzora volt, majd visszatért Rómába, és folytatta intézeti munkáját. 1989–2003 között a Gergely Egyetemen tanított egyháztörténetet. 1994–8 között az intézet igazgatója volt, majd emeritált, de továbbra is tevékenyen részt vett az intézet munkájában. Élete utolsó éveiben a jelen magyarországi jezsuita lexikonon dolgozott.

M: Der Jesuit Alfonso Carrillo in Siebenbürgen. 1591–1599. Róma, 1966; Der Hofprediger Laterno, Possevino und der polnische Königshof. Eine Instruktion Possevinos aus dem Jahre 1583. Klny. Róma, 1971; Konklave und Papstwahl Clemens XIV (1769). Klny. München, 1974; Kis magyar egyháztörténet. Róma, 1982; La Lotta della chiesa per la sopravvivenza in Ungheria. Klny. Milánó, 1991; A Pápai Gergely Egyetem Egyháztörténelmi Kara. Klny. Bp., 1995; Loreto nella letteratura spirituale dei Barock. Klny. Róma, 1999; Alfonso Carrillo jezsuita Erdélyben. Bp., 2001; La Compagnia di Gesú e la politica ecclesiastica dell’Impero Asburgico nei secoli XVII e XVIII. Klny. Trieszt, é. n. Ir: MJTN 221; Nemesszeghy E.: Dr. Szilas László SJ. Jezsuiták küldetése 15–6; T. M. McCoog: P. Szilas László. ProvH 67. (2000. szeptember–október) 45; Molnár A.: Beszélgetés Szilas László jezsuita egyháztörténésszel. MEV 14. (2002) 1–4, 285–92. Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv. Bp., 2007, 45–70; MJN 257–8; P. Szilas László SJ történész emlékezete. ProvH (2012. február) 23–4.született: 1927-09-10, Felsőgallabelépés: 1946-07-30, Bpfogadalom: 1976-02-2papszentelés: 1961-07-31, Frankfurtmeghalt: 2012-01-4, Róma