Szini István

1580 k. Gyulafehérvár. Nyelv: magyar. SJ 1602. dec. 6. Róma. Psz. 1607. Róma. F. 1612. szept. 3. C. sp. Róma. †1645. szept. 14. Gyulafehérvár.

Gyulafehérváron született protestáns családban. Valószínűleg még az iskolában ismerkedett meg Bethlen Gáborral. Iskolás korában tért át a katolikus hitre. 1602-ben a jezsuiták küldték Rómába, ahol belépett a Társaságba. Próbaidejét az ottani újoncházban töltötte. 1604–7 között a Római Kollégiumban tanult bölcseletet és kazuisztikát. Közben nevelő is volt a Római Szemináriumban. Ott szentelték pappá 1607-ben. 1608–11 között Maceratában volt házgondnok. 1612-ben P. Acquaviva rendfőnök török misszióra jelölte ki. December 15-én érkezett Belgrádba. Karácsonyi szentbeszédén részt vett Bethlen Gábor is, a későbbi erdélyi fejedelem is. A következő év elején a Temesközt járta be, májusban Pécsre is ellátogatott. Úti beszámolójából kiderül, hogy a legsúlyosabb problémának a paphiányt tartotta. Még ebben az évben Belgrádban iskolát alapított, amelynek év végére harminc tanulója volt. A bosnyák ferencesek, akik a jezsuitákat betolakodóknak tartották területeiken, sok nehézséget okoztak. Amikor 1615 végén két új jezsuita érkezett Belgrádba, elfogadta Bethlen Gábor hívását, és Erdélybe, Gyulafehérvárra költözött a rendfőnök engedélye nélkül. Erdélyben világi papi öltözetben tevékenykedett, és missziós körutakat tett főleg a Székelyföldön. Kitartó és nem feltűnő munkásságával elérte, hogy több jezsuita is mehetett Erdélybe, habár az őket kitiltó rendeletet nem változtatták meg. Haláláig szinte állandóan egyedül dolgozott Gyulafehérváron. Megteremtette azt a légkört, amelyben a jezsuiták jelen lehettek és dolgozhattak Erdélyben a 18. századig, amikor a kitiltó törvényt eltörölték. Szini a 17. század nagy lelkipásztorai közé tartozik.

Ir: CPA II. 766; DHCJ IV. 3682; Guilhermy II. 211–2; Po Magyar 751–2, 756, 758; Vanino M. Isusovci u Beogradu u XVII. i XVIII. stoljecu. Vrela i Prinosi 4. (1934) 1–47; Velics II. 123–4; Fricsy Á.: Levelek a hódoltsági Pécsről 1613–1629. Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs, 1982. 57–105.született: 1580-0-0?, Gyulafehérvárbelépés: 1602-12-6, Rómafogadalom: 1612-09-3, Róma, C. sp.papszentelés: 1607-0-0, Rómameghalt: 1645-09-14, Gyulafehérvárbeszélt nyelvek: magyar