Reflexió Szent Ignác és a Szűzanya –egy eddig ismeretlen festményről

Nemrégiben került elő egy festmény, amely Szent Ignácot és a kis Jézussal megjelenő Szűz Máriát ábrázolja. Ignác számára Mária tisztelete, a vele való kapcsolat kiemelkedően fontos volt, a Szűzanya szerepet játszott megtérésében, lelki fejlődésében.Nagyboldogasszony ünnepén különösen is aktuális erre emlékezni.

Jezsuita blog Az alázatosság fokozatairól

A mondanivaló szemléltetéséhez egy kicsit távolabbról kell kezdenem. Nemrégiben történt, hogy egy fontos liturgikus eseményre voltam hivatalos, amit az egyik nagyobb templomban tartottak. A mise előtt vagy huszadmagammal – mi, a koncelebráló papok – a sekrestyében öltözködtünk. Én már fel is vettem a koncelebránsoknak kikészített egyforma miseruhák közül egyet és békésen álldogálva várva a szertartás kezdetét. Ekkor derült fény arra, hogy az egyik atyának, nem jutott miseruha. A dolgon önmagában nem lehetett csodálkozni, hiszen kissé késve érkezett, a koncelebrálni pedig – úgy tűnik – a vártnál többen összefutottunk. A dolog pikantériája azonban, hogy az illető tekintélyesebb egyházi méltóságnak számított, ráadásul valami különleges liturgikus szerepe is volt abban a misében.

Reflexió Ignác gondolatai csaknem 500 éve szikráznak!

„Nem a sok tudás telíti és elégíti ki a lelket, hanem a dolgok benső lelki megérzése és megízlelése.” (9./11.) – Mócsy Imre 1933-ban adta ki Szikrák Loyolai Szent Ignác lelkéből című gyűjteményét, amely máig az egyik legnépszerűbb jezsuita kiadvány.

Azt hiszem, egy kicsikét szép lesz!

Hevenesi János atyára emlékezve – Vértesaljai László jegyzete Hát nem elébe sietett Szent Ignácnak?  „Édes Istenem, de szép lenne!” – gondolhatta és angyalok jöttek érte, egy héttel Szent Ignác atyánk ünnepe előtt. 2017. július 25-ét írtak. A dátumokat, évszámokat már nem ismerte jól, összezavarodott abban a „sokaságban”, hiszen „egy kicsikét régen”, 1919. szeptember 5-én látta … "Azt hiszem, egy kicsikét szép lesz!" bővebben

Lelkigyakorlat jegyeseknek és együtt-járóknak

János Pál pápa ismételten megkülönböztette a házasság intézményét, a házasság szentségét és a családot. Ősi elv: természetesre épül a természet feletti. A házasság szentsége a házasság intézményére épül. A házasság természetes alapja két ember elmélyült kapcsolata. Egyik teológus így fogalmaz: “Ez a házasság humusza, termőtalaja.” Ez a néhány nap abban szeretne segíteni, hogy jó talaja legyetek a házasság szentségének, amelyet házasságkötésetek alkalmával szolgáltattok ki egymásnak.

Sodrás Hivatás-hétvége a Sodrás utcában

Hivatás-hétvégét tartottunk a Sodrás utcában érdeklődő fiatalemberek számára 2017. július 28. és 30. között Nagy Bálint szervezésében Nagy Ernő, Hiba Gyuri és Kajtor Domonkos közreműködésével.

Imaapostolság 2017 szeptemberi imaszándék

Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezérelve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek helyei legyenek.

Jezsuita blog Kudarcélményeink hasznáról (naplórészlet)

Nemrégiben történt, hogy a rendi elöljáróim elérkezettnek látták a pillanatot, hogy engedélyt adjanak a jezsuitáknál szokásos úgynevezett „harmadik próbaév” (tertiatus) elvégzésére. Ez azt jelenti, hogy – miután már egy kicsit (sőt nagyon is… :) beledolgoztam magam egy munkába – újra kivonnak a forgalomból, és fél usque egy évre felszabadítanak arra, hogy kizárólag lelki dolgokkal foglalkozhassam. A program hasonlít a novíciátushoz (ami ekkor már általában 10-15 év távolságra van); ez a „harmadik” a két noviciátusi „próbaév” után.

Szent Ignác ünnep

Vízi Elemér jezsuita tartományfőnök mutatott be ünnepi szentmisét a Jézus Szíve jezsuita templomban Szent Ignác égi születésnapjának 461. évfordulóján, július 31-én. A szertartáson a templom Musica Sacra kórusa énekelt, Rónaszéki Tamás vezényletével. A papság bevonulása után a tartományfőnök köszöntötte a megjelent híveket, rendtársait, a nővéreket, valamint a rend munkatársait. Mint mondta, Loyolai Szent Ignác ünnepe … "Szent Ignác ünnep" bővebben