Szerzetesség vagy család? Segítünk dönteni!
Gyere Jézus társaságába!
A magyar jezsuiták az America magazin cikkéről
A jezsuiták küldetésének preferenciái

Musica Sacra Kortárs egyházzene at its best: máriás hangversenyek a Mária utcában

1949-ben, a jezsuiták legutóbbi magyarországi szétszóratásakor ajánlották Úti Boldogasszony oltalmába rendtartományukat a külföldre vagy a civil életbe visszavonuló atyák. A Szent Ignác és első társai által küldetésük védelmezőjéül választott római Madonna-ikon magyar változata 1948-tól látható a pesti Jézus Szíve templom oldalfalában, és tavaszi ünnepe alkalmából szent zenével is leróják tiszteletüket a jezsuiták a Feszty Masa által megfestett kegykép előtt.

Intellektuális apostolkodás Isten nem halt meg! – üzeni Nietzschének Szabó Ferenc jezsuita

Gondoljunk csak a nietzschei metaforára: „Isten meghalt.” Ha Isten meghalt (a tagadók számára), ha a nap eltűnik, akkor a visszfény is elenyészik. Az ember Isten nélkül nem tud igazán ember lenni, így az ateista „humanizmus” embertelenné válik. Megtapasztaltuk ezt a baloldali, illetve a jobboldali totalitarizmusok idején. Szabó Ferenc SJ Isten nem halt meg című kötetében válaszol Nietsche sokat idézett kijelentésére.

Lelkiség Íme, tíz dolog, ami miatt szerethető a Szent Ignác-i lelkiség

Egyik barátomtól kaptam egy bögrét, azzal a felirattal, hogy „Csinálj több olyan dolgot, ami boldoggá tesz”. Reggelente már attól boldogabb vagyok, ha csak arra gondolok, hogy boldogító dolgot csináljak! Szent Ignác meggyőződése, hogy azok a nemes vágyaink tesznek bennünket boldoggá, amelyek a szívünkhöz közel állnak. Mélyen boldoggá. Ezek nem felszínes rajongások vagy számunkra káros dolgok, hanem olyan vágyak, amelyek Isten tervét mutatják meg.

Hivatástisztázás Szerzetesség vagy család? Segítünk dönteni!

Vajon tényleg a szerzetesi, papi életformára hív az Úr, vagy inkább a családos élet felé vezet az utam? Megtalálom-e Isten jelenlétét, és megerősödöm-e a tőle jövő hívásban? Alkalmasnak élem-e meg magam a papi, szerzetesi életformára? Helyemen érzem-e magam a jezsuiták között? Kívülről, az úton mellettem lévők felől is hasonló megerősítést kapok, mint amit én megélek? Növekszem-e szabadságban, örömben az év során?

A világ jezsuita szemmel Jezsuita generális: az intellektuális apostolkodás a jezsuiták küldetésének alfája és ómegája

A Jézus Társaságának generálisa, P. Arturo Sosa lengyelországi látogatáson tartózkodik, ahol két rendtartományban 600 jezsuita él. Az út első programjaként a Dél-Lengyel Tartományban az egyetemes apostoli preferenciák harmadik pontjával foglalkoztak: támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. A generális párbeszédre szeretne lépni a fiatalokkal is, ezért találkozott diákokkal és professzorokkal a krakkói Jezsuita Egyetemen.

In memoriam Gyurás István jezsuita temetése május 24-én lesz

Május 2-án a budapesti Farkas Edith Szeretetotthonban elhunyt Gyurás István SJ. A jezsuita atya 1966-ban Nyugatra távozott, és sok évet élt Németországban. 2008 után Marosvásárhelyen szolgált, majd 2015-ben Budapestre került. Gyászmiséje és temetése 2019. május 24-én, pénteken 18.00-kor lesz Budapesten a Jézus Szíve Jezsuita Templomban. Előtte, május 20-án, hétfőn szülővárosában, Barcson is tartanak gyászmisét az ottani templomban, 19.00 órakor.

Jezsuita világ Észtország első szentje lehet a kommunizmus mártír áldozata, Eduard Profittlich jezsuita

Profittlich, aki 1935 óta az észtországi állampolgársággal rendelkezett, a német nagykövetség segítségével visszatérhetett volna Németországba. XII. Pius pápa meghagyta neki a döntési szabadságot, hogy elhagyja-e Észtországot, vagy életét kockáztatva ott marad a híveivel. És ő döntött: marad. 1941. június 21-én vették őrizetbe kémkedés gyanújával. 1942. február 22-én a hírhedt szovjet kirovi börtönben hunyt el.

In memoriam Életének 82. évében elhunyt Gyurás István jezsuita

Gyurás István 1937. október 4-én született Barcson. Elemi iskoláit szülőfalujában kezdte, majd Pécsett folytatta a Pius Gimnáziumban. 1956-ban érettségizett a pécsi technikai szakiskolában. 1957 és 1963 között a pécsi egyházmegye kispapjaként teológiai tanulmányokat folytatott a győri egyházmegyei szemináriumban. 1963. június 23-án Kisberk Imre székesfehérvári püspök pappá szentelte a pécsi székesegyházban.