1. nap – Zarándokúton

Fotó: Pásztor Péter

Amikor zarándokolunk, kiválasztunk egy szent helyet, ahová vágyunk, és útra kelünk. Bár zarándoklatunknak a vágyott cél ad értelmet, meglepődve vesszük észre, hogy út közben benső életünk bonyolultsága rendeződni, egyszerűsödni kezd.

Akár tudatában vagyunk, akár nem, egész életünk benső zarándoklat, melynek célja, hogy eljussunk az élet teljességére, amelyre mindannyian vágyunk. Az idei nagyböjti lelkigyakorlatban úton létünket tudatosítjuk, és húsvét felé haladva engedjük, hogy életünk az imádságok és gyakorlatok által rendeződjék, egyszerűsödjék.

A mai nap imaformájának a Lectio Divinát ajánljuk.     

Szentírási idézet:

Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket a mennyek minden Lélektől való áldásával Krisztusban. Mert általa választott ki minket magának a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte a szeretetben. Előre elhatározta, hogy Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint gyermekeivé fogad minket, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. Benne van vére által megváltásunk, bűneink bocsánata kegyelme gazdagságából, amelyet teljes bölcsességgel és okossággal kiárasztott ránk. Megismertette velünk akaratának titkát, azt a jóságos tervét, amelyet benne elhatározott, hogy az idők teljességében mindent, ami a mennyben és a földön van, Krisztusban foglal össze. (Ef 1,3-10)

Gyakorlat:

Az élet teljessége felé vezető irányára legmélyebb vágyaid mutatnak rá. Ezek felfedezéséhez segít, ha megírod saját nekrológodat. Mit szeretnél, mi hangzana el rólad, hogyan emlékeznének rád földi életed végén?

Zene: Enya – Pilgrim

Frissítve: 2023. február 22.