Jezsuita generális: az intellektuális apostolkodás a jezsuiták küldetésének alfája és ómegája

A Jézus Társaságának generálisa, P. Arturo Sosa kéthetes lengyelországi látogatáson tartózkodik, ahol két rendtartományban mintegy 600 jezsuita él. Az út első programjaként a Dél-Lengyel Tartományban az egyetemes apostoli preferenciák harmadik pontjával foglalkoztak: együtt haladni az ifjúsággal, támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében.

A generális ismeri a lengyel provinciák valóságát, de párbeszédre szeretne lépni a fiatalokkal is, ezért találkozott diákokkal és professzorokkal a krakkói Jezsuita Egyetemen. P. Kolvenbach szavait idézve azt mondta, hogy a jezsuita egyetemek értékét az mutatja meg, mi válik a diákokból.

P. Sosa a mai jezsuita egyetemek sajátosságaként kiemelte, a magas színvonalú tudás mellett fontos szempont, hogy a diákok emberi minőségén is formáljanak: legyenek felelősek magukért, másokért és a Földért, legyenek képesek Isten szemével tekinteni a világra. A gyakorlatban ez szociális érzékenységet jelent, hogy meghallják a szükségben szenvedő milliók kiáltását. Azt hangsúlyozta, hogy az egyetemeknek hozzá kell járulniuk a társadalmi változásokhoz, mely folyamat forrása az Evangélium.

A generális az intellektuális apostolkodás helyét firtató kérdésre azt a meglepő választ adta, hogy az nem külön apostoli terület. Ez a Jézus Társaság karizmájának jellemzőjeként és a jezsuita eljárás útjaként mindenfajta apostolságnak része kell hogy legyen. Egyáltalán, mi az intellektuális apostolkodás? A bölcsesség keresése. Ezért nem elegendő, hogy a jezsuita egyetemek előmozdítsák és átadják a tudást. Az igazi kihívás, hogy az Evangélium hirdetésének az útja is legyen, s megragadhatóvá tegye Isten jelenlétét a világban és a Lélek működését a történelemben. A bölcsesség nem a tudás felhalmozása, hanem olyan tulajdonság, ami azokban az érett emberekben ismerhető fel, akik segítenek másoknak, hogy széleskörűbben és mélyebben lássák a világot.

Ami a jezsuita oktatási intézmények szerepét illeti, P. Sosa azt mondta, hogy kiváltságos helyet képviselnek az emberi szabadság gyakorlásában. Ez a szabadság: keresni és megtalálni a társadalmi átalakulás útját a kutatás és a tanítás révén. Ez olyan tér, amelyben az Evangélium felszabadításüzenete hozzájárulhat ahhoz, hogy a nehézségek és a bizonytalanság közepette jobb utakat találjunk az élet számára, és teret nyissunk a reménynek.

A találkozónak helyet adó Ignatianum Akadémia a világ közel kétszáz jezsuita főiskolája és egyeteme közé tartozik; 3200 diák tanul a két karán és 11 szakán a humán és a társadalomtudományok területén.

Forrás:

https://sjcuria.global/en/more-travels/626-father-general-to-polish-students-grow-in-social-sensitivity

Frissítve: 2019. május 18.