12. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác és a mór (Peter Paul Rubens metszete)

Ignác és a mór – Valamiféle megkülönböztetés

Iñigo az aragóniai síkságon át Barcelona felé tartva beszédbe elegyedett egy mórral. A beszélgetésben szóba került Jézus anyja, Mária. Iñigo katolikus fülének úgy hangzott, hogy az iszlám Mária-szemléletből hiányzott a méltóság és tisztelet. A mór, akinek feltehetőleg gyorsabb paripája volt, elbúcsúzott, és tovább haladt felfelé, a közeli városba. 

Iñigo lemaradt, és az imént hallott, Máriát ért feltételezett sértést fontolgatta. Megtorolja-e a méltatlanságot és megölje-e a mórt, vagy hagyja inkább elmenni? Nem tudott dönteni. Így amikor a városhoz vezető leágazáshoz ért, elengedte a gyeplőt, és hagyta, hogy az öszvér válasszon utat. Szerencsére az öszvér nem tért le, így a mór megmenekült.

 

Egy megfontolandó gondolat

Néha nehéz választani. Ignác a Lelkigyakorlatokban azt javasolja, hogy ne döntsünk, amikor rossz érzéseink vannak, vigasztalanságban vagyunk. Várjunk, amíg vigaszba kerülünk – jó érzéseink vannak a következő lépéssel kapcsolatban –, mielőtt fejest ugranánk egy döntésbe.

Mielőtt változtatnánk valamit az életünkön, mindig jó, ha látunk benne valami pozitív előrelépést, amit helyesnek érzünk önmagunk számára.

Jelenleg állnak előtted meghozandó döntések?

Tisztában vagy a lehetséges választási alternatívákkal?

Milyen érzéseid vannak ezekkel az alternatívákkal kapcsolatban?

 

Szentírási rész

(A mai napra a Lectio Divina imamódot ajánljuk)

„Bölcsességet pedig a tökéletesek közt hirdetünk, de nem ennek a világnak bölcsességét, sem ennek a világnak pusztulásra ítélt fejedelmeiét; hanem Istennek titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől fogva előre elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt senki sem ismerte fel ennek a világnak a fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, sohasem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Hanem amint írva van: »Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt«.

Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismeri az emberek közül az ember benső dolgait, ha nem az ember bensejében levő lelke? Éppúgy Isten benső dolgait sem ismeri senki, csak Isten Lelke. Mi azonban nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Lelket, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott. Ezt hirdetjük is, de nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem a Lélek által tanított szavakkal, lelkiekhez lelkieket mérve. Az érzéki ember azonban nem fogja fel, ami az Isten Lelkéé, mert oktalanság az számára, és nem tudja megérteni, hiszen lelki módon kell azt megítélni. A lelki ember pedig mindent megítél, őt azonban senki sem ítéli meg.” (1Kor 2,6-15)

 

Zene: Rejtett dolgok (Philip Newell, ének – Suzanne Butler)

 Az aragóniai síkság

Ignác a félsivatagos aragóniai síkságon át zarándokolt Barcelona felé.

(Fotó: en.wikipedia.org)

Frissítve: 2022. március 07.