13. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

A Montserrat-i Fekete Madonna (fotó: Ignatian Pilgrimage DWB)

 

Montserrat – Iñigo a bencés monostorba érkezik

Barcelona felé közeledve Iñigo megérkezett Montserratra, a Fekete Madonna kegyhelyére, mely magasan a hegyekben fekszik, és bencés szerzetesek gondozzák.

A lovagi hagyományt követve egy egész éjszakát virrasztásban töltött Szűz Mária képe előtt. Öszvérét a monostor apátjának ajándékozta, előkelő ruháit pedig egy helyi szegénynek. Elhatározta, hogy szegényen fog élni.

 

Egy megfontolandó gondolat

A klímaváltozás miatt mindannyian szembesülünk a kihívással, hogy olyan életet éljünk, amely kevesebbet igényel a Föld által biztosított javakból.

Úgy érzed, hogy egyszerű az életstílusod, vagy tudnál még rajta változtatni oly módon, hogy jobban egyezzen az evangélium értékrendjével?

 

Szentírási rész

(A mai napra a képzeleti szemlélődés imamódot javasoljuk)

„Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdre esett előtte és megkérdezte: »Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?« Jézus erre azt mondta neki: »Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat!« Az illető azt felelte neki: »Mester! Ezeket mind megtartottam ifjúságom óta.« Akkor Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és azt mondta neki: »Egynek vagy még híjával: menj, add el, amid van, s add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess engem!« Erre a szóra az elkomorult és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. (Mk 10,17-22)

 

Zene: La Virolai (montserrati fiúkórus)

A montserrati apátság

 

Katalónia jelképe, a montserrati apátság – szerzetesközösségével és kórusiskolájával – ma is úgy létezik, mint Ignác korában.

(Fotó: DWB Ignatian Pilgrimage)   

Frissítve: 2022. március 07.