14. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác Manréza ispotályában (Rene de los Reyes SJ)

 

Manréza – Ignác Manréza ispotályaiban segédkezik

Iñigo nem folytatta útját Barcelona felé. Talán azért, mert úgy érezte, túl sok olyan emberrel találkozna, aki ismerte őt a királyi udvarból – mivel akkortájt sokan utaztak Rómába, hogy részt vegyenek a spanyol pápa megkoronázásán. Az biztos, hogy ha találkozna ezekkel a gazdag barátaival, nyomást gyakorolnának rá, hogy folytassa régi, kényelmes életét. Talán azt is érezte, hogy még sok tanulnivalója van a lelki élet terén, ami könnyebben megvalósítható lehetett számára Manrézában, a sok vallásos ember között. Így Iñigo visszafordult a Montserratról, és lement Manrézába – egy iparvárosba –, hogy egy ideig ott tartózkodjon. 

Iñigo koldulással jutott élelemhez, aminek nagy részét továbbadta a szegényeknek. 

Ezen kívül elkezdett betegeket ápolni a város két kis ispotályában. 

 

Egy megfontolandó gondolat

Senki sem tudja egyedül megváltoztatni a világot. Viszont mindnyájunk életében lehet egy sajátos ügy vagy személy, amiért vagy akiért tőlünk telhetően mindent megteszünk.

Te hogyan teszed a világot jobb, gondoskodóbb hellyé?

 

Szentírási rész

(A mai napra a Lectio Divinát ajánljuk imamódként)

„Meg ne vond, fiam, a szegénytől az alamizsnát,

és el ne fordítsd szemedet a szűkölködőtől!

Ne vesd meg az éhezőt,

és ne keserítsd a szegényt ínségében;

ne szomorítsd a szűkölködő szívét,

és ne vond meg az adományt attól, aki sínylődik;

ne utasítsd el a nyomorult kérését,

és ne fordítsd el arcodat a nélkülözőtől!

Ne fordítsd el szemedet a szegénytől haragodban,

és ne adj okot arra, hogy a könyörgők hátad mögött megátkozzanak,

mert meghallgatásra talál annak a könyörgése,

aki megátkoz téged lelke keserűségében:

meghallgatja őt a Teremtője!

Kedveltesd meg magad a szegények közösségében,

légy alázatos a vének előtt,

és hajts fejet az előkelőknek!

Hallgasd meg a szegényt kelletlenség nélkül;

add meg, amivel tartozol,

és viszonozd nyájasan köszöntését!

Mentsd ki az elnyomottat a kevély kezéből,

és ne húzódozz attól,

hogy igazságot szolgáltass!

Légy irgalmas az árvákhoz, mintha apjuk volnál,

olyan légy anyjukhoz, mint a férj,

akkor engedelmes fia leszel a Fölségesnek,

s ő anyádnál is jobban megkönyörül rajtad!” (Sir 4,1-11)

 

Zene: Életünk Krisztus élete

Manréza

 

Az ősi kereszt, a híd és a Seo néven ismert templom egyaránt Ignác korában épült a Cardoner folyó partján.

Frissítve: 2022. március 07.