D. Kísérni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésének útján

A 2018-as szinódus felismerte, hogy az emberi történelem jelen pillanatában a fiatalok és helyzetük döntő jelentőségű terület, ahol az Egyház törekszik meghallani és megkülönböztetni a Szentlélek indíttatásait. A szegények és a fiatalok egymást kiegészítő és egymással összefonódó locus theologicus.

A fiatalok – akiknek többsége ráadásul egyúttal szegény is – a mai világban hatalmas kihívásokkal szembesülnek: a beszűkülő munkalehetőségek, a gazdasági instabilitás, a fokozott politikai erőszak, a diszkrimináció legkülönfélébb formái, a természeti környezet fokozatos romlása és egyéb bajok mind nehezítik, hogy megtalálják életük értelmét, és közelebb kerüljenek Istenhez.

Az ifjúság az emberi életnek az a szakasza, amikor az egyes emberek meghozzák azokat az alapvető döntéseket, amelyekkel beilleszkednek a társadalomba; amikor igyekeznek értelmet találni a létezésüknek és megvalósítani álmaikat. A fiatalokat ebben a folyamatban kísérve, megtanítva őket a megkülönböztetésre és megosztva velük Jézus Krisztus örömhírét, olyan utat mutatunk nekik Istenhez, amely az emberekkel való szolidaritáson és az igazságosabb világ építésén halad keresztül.

A fiatalok továbbra is a jövő felé nyitást jelentik azzal a reménnyel, hogy méltóságteljes életet teremtenek majd egy kiengesztelődött világban, ami harmóniában van a természeti környezettel. A fiatalok a saját szemszögükből láttatva segíthetnek megérteni a jelenkorban zajló korszakváltozást és annak reménnyel eltöltő újszerűségét. Napjainkban a fiatalok a korunk digitális kultúráján keresztül létrejövő antropológiai átalakulás főszereplői, amely új történelmi korszakot nyit meg az emberiségnek. Olyan változásokat élünk, amelyekből új emberiség keletkezik, és új módja az emberi élet megszervezésének egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A fiatalok az emberi élet ezen új formájának hordozói, amely az Úr Jézussal való találkozás tapasztalatai alapján megvilágíthatja az igazságosság, a kiengesztelődés és a béke felé vezető utat.

A Jézus Társasága apostoli művei nagymértékben hozzá tudnak járulni a társadalom és az Egyház fiataljai számára nyitott terek létrehozásához és fenntartásához. Műveink arra törekszenek, hogy olyan nyitott tereket biztosítsanak a fiatalok kreativitásához, amelyek elősegítik a találkozást a Jézus által kinyilatkoztatott élet Istenével, és egyúttal elmélyítik a fiatalok keresztény hitét. Az ilyen tereknek segíteniük kell a fiatalokat abban, hogy megkülönböztessék azt az utat, amely által boldogságra juthatnak az egész emberiség jólétéhez való hozzájárulás révén.

A fiatalok megtapasztalják a feszültséget a kulturális homogenitás felé való nyomás és egy olyan interkulturális emberi társadalom kialakulása között, amely tiszteli és gazdagodik a különbözőség által. A piacgazdaság logikája a homogenitás felé vezet, ám a fiatalok inkább a valóságos szabadság gyakorlására rímelő sokféleségre törekszenek, és olyan kreatív tereket nyitnak meg, amelyek hozzájárulnak egy humánus, interkulturális társadalom kialakulásához. Ezen alapokon nyugodva biztonságos kultúrát tudnak teremteni, amely garantálja a gyermekek és a fiatalok egészséges környezetét, mindenki számára olyan feltételeket teremtve, amelyek lehetővé teszik, hogy emberségük teljes valóságát kibontakoztassák.

A fiatalok kísérése hiteles életet, lelki mélységet és nyitottságot követel meg tőlünk, hogy megosszuk élet-küldetésünket, amely által értelmet nyer, hogy kik is vagyunk, és mi is a dolgunk. Mindezek birtokában a fiatalokkal együtt megtanulhatjuk Istent megtalálni mindenben, és küldetésünkön keresztül segíthetjük őket elmélyülni életük ezen szakaszában. A fiatalok kísérése a személyes, közösségi és intézményi megtérés útjára vezet bennünket.

Frissítve: 2020. március 20.