15. nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác a barlangjában Manresában (Rene de los Reyes SJ)

Manresa – bűnbánat – barlang

Iñigóra Manresában pörölycsapásként sújtott le a múltja. Ráeszmélt, milyen sokat foglalkozott azzal, hogy jóképű és népszerű legyen. Rájött, milyen csúnyán bánt emberekkel, különösen nőkkel. Azt is felfedezte, hogy hite csak külsőségekben állt, és hogy mennyire sekélyes volt odaadottsága Krisztusnak. Kora lelkiségének megfelelően próbált jóvátételt nyújtani Istennek: böjtölt, imádkozott és vezekelt – beleértve önmaga ostorozását is. Tudatosan szembefordult azzal, ahogyan korábban élt, nem törődött a megjelenésével, nem vágta le a haját, sem a körmeit. 

Ezeknek a vezekléseknek három hatása lett: megbetegedett, és azokban az ispotályokban, ahol korábban segített, most őt kellett ápolni; ápolatlan megjelenése miatt az emberek nem szívesen voltak a közelében; és hatalmas vigasztalanságba került, öngyilkossági gondolatai támadtak.   

Egy megfontolandó gondolat

Vannak olyan dolgok az életedben, amelyekre visszatekintve szégyenkezel és zavarban vagy? Olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban azt kívánod, bárcsak sosem követted volna el őket? Megengedted már Istennek, hogy megbocsássa ezeket?

 

Szentírási rész

(A mai napra a Lectio Divinát ajánljuk imamódnak)

„Isten haragja megnyilvánul az égből azoknak az embereknek minden gonoszsága és igazságtalansága ellen, akik igazságtalansággal elfojtják az isteni igazságot. Amit ugyanis tudni lehet Istenről, az nyilvánvaló előttük, mert Isten kinyilvánította nekik. Hiszen az, ami láthatatlan benne: örök ereje és istensége, a világ teremtése óta alkotásai alapján értelemmel felismerhető. Éppen ezért nincs mentség számukra, mivel ők, bár megismerték Istent, nem dicsőítették őt mint Istent, és nem adtak hálát neki, hanem üressé váltak gondolataikban, és sötétség borult oktalan szívükre. Bölcseknek mondogatták magukat, és esztelenek lettek, fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó embereknek, sőt madaraknak, négylábúaknak és csúszómászóknak a képmásával.

Ezért Isten átadta őket szívük vágya szerint a tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg testüket, mint olyanok, akik felcserélték Isten igazságát a hazugsággal, és inkább tisztelték és szolgálták a teremtményt, mint a Teremtőt, aki áldott mindörökké. Ámen.” (Róm 1,18-25)

Zene: Allegri: Miserere mei, Deus (Tenebrae kórus)

Ignác barlangja Manresában

A barlang, ahol a hagyomány szerint Ignác Manresában imádkozott, ma egy templom része. Nem annyira barlang, inkább egy sziklakiszögellés, ami némi védelmet nyújtott a nyári napsütés és a téli esőzések ellen.

(Fotó: Manresa Centre)

Frissítve: 2022. március 10.