16.nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Megkülönböztetés (Rene de los Reyes)

Látomások és megvilágosodás – Manresa – megkülönböztetés és világosság

Végül, néhány látomást követően Iñigo kezdte meglátni a fényt az alagút végén. Bármit teszünk is, az nem képes helyrehozni a kapcsolatunkat Istennel. Nem tudjuk jóvátenni múltbeli bűneinket. Csak megbánhatjuk őket, és elfogadhatjuk Istentől az ingyenesen felajánlott megbocsátást. 

Iñigo észrevette, hogy a negatív gondolatok – amelyekről látta, hogy az emberi természet ellenségétől származnak – hogyan váltanak ki belőlünk elégedetlenség-, reménytelenség- és tehetetlenség-érzést, a jó Lélek viszont pozitív energiát ad, amely a szeretet által elvezet minket Istenhez, önmagunkhoz és másokhoz. Ezeket a lelki élet terén tett felfedezéseit, melyeket Manresában szerzett, leírta – ez lett az alapja annak a könyvecskének, amelyet ma Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyveként ismerünk.  

 

Egy megfontolandó gondolat

A mély szeretet lehetővé teszi, hogy aki szeret, megbocsásson annak, akit szeret.

Isten szeretete – minden egyes ember iránt – ilyen mély szeretet.

 

Szentírási rész

(A mai nap imamódjául a Lectio Divinát ajánljuk)

„Boldog, akinek gonoszsága bocsánatot nyert,

és akiknek bűne el van takarva.

Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét,

s akinek lelkében nincsen csalárdság.

Amíg hallgattam, csontjaim megöregedtek,

s egész nap jajgattam.

Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed,

ellankadt erőm, mint a nyár hevében.

Megvallottam előtted bűnömet,

gonoszságomat el nem rejtettem.

Elhatároztam: »Megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak.«

És te vétkem gonoszságát megbocsátottad.

Hozzád fohászkodjon tehát minden szent alkalmas időben,

akkor áradjanak bár a vizek, el nem érik őket.

Te vagy menedékem, megőrzöl a veszedelemtől;

Körülveszel a szabadulás örömével.

Értelmet adok neked és megtanítlak

az útra, amelyen járnod kell;

Rajtad tartom szemem.

Ne legyetek értelmetlenek,

mint a ló és az öszvér:

amelyeknek fékkel és zablával kell szorítani az állát,

másként nem közelednek hozzád.

Sok csapás éri a bűnöst,

ám az Úrban remélőt irgalom övezi.

Örvendjetek az Úrban és vigadjatok, igazak,

ujjongjatok mindnyájan egyenes szívűek!” (Zsolt 32) 

Zene: 32. zsoltár (Francesca LaRosa)

A Cardoner folyó

Ignác úgy érezte, hogy amikor a folyóparton ült, az segítette az elmélkedésben. Talán nem meglepő, hogy néhány legnagyobb belátása épp akkor született, amikor a Cardoner mellett tartózkodott.

(Fotó: DWB Ignatian Pilgrimage)

Frissítve: 2022. március 10.