17.nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Jézus tanítja a tanítványokat (Mike Quirke)

Barcelona – Iñigo új barátokra tesz szert

Iñigo – immár alázatosan és a szellemek megkülönböztetésében járatosabban – folytatta zarándokútját a Szentföld felé. Manresából Barcelonába ment; egy ismerősének, Iñes Pascual ruhakereskedőnek volt ott egy háza.  

Próbálta kikönyörögni, hogy Itálián keresztül hajózhasson a Szentföldre, de a tengerészkapitányok nem rajongtak különösebben az olyan utasokért, akik nem fizettek, és nekik kellett ellátni őket.

Magának kellett gondoskodnia élelemről: kétszersültről. Koldult, hogy beszerezhesse. 

Királyi udvarba illő modorú koldusként felkeltette egy jámbor és meglehetősen gazdag hölgy, Isabel Roser figyelmét. Akkor látta meg őt, amikor Iñigo a Szent Pastor és Justus templom lépcsőjén a gyerekek között ülve hallgatta a prédikációkat. Meghívta a házába, hogy meghallgassa a történetét. Valószínűleg megmentette az életét, mivel ragaszkodott hozzá, hogy tengerjáró hajóval utazzon, és ne azzal a kistestű hajóval, amivel tervezte, és ami Barcelonához közel, útrakelés után hamarosan elsüllyedt. Isabel egész életében Ignác jótevője maradt, akkor is, amikor az már jezsuita lett. 

 

Egy megfontolandó gondolat

Ha visszatekintesz az utóbbi néhány évre, találsz olyan embereket, akiket segítettél? 

Vagy esetleg téged segített valaki, hogy tovább lépj az életben?

Akár te segítettél, akár téged segítettek, jó, ha hálaadással töltesz egy kis időt, megköszönöd Istennek ezeket a lehetőségeket. 

 

Szentírási rész

(A mai napra a Lectio Divinát ajánljuk imamódként)

„Kérünk ezenkívül titeket, testvérek, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. Munkájukért legyetek irántuk különösen nagy szeretettel! Éljetek békességben egymással! Kérünk továbbá titeket, testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a félénk szívűeket, gyámolítsátok a gyengéket, legyetek türelmesek mindenki iránt! Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor szolgáljátok egymás és mindenki javát! Mindig örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok! Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. A Lelket ki ne oltsátok! A prófétai beszédet meg ne vessétek! Mindent vizsgáljatok meg; ami jó, azt tartsátok meg! Mindenfajta rossztól óvakodjatok!

A békesség Istene szenteljen meg titeket mindenben, és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a testetek maradjon feddhetetlen Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére. 24Aki hív titeket, hűséges, tehát meg is valósítja.” (1Tessz 5,12-24)

 

Zene: Mozart: Laudate Dominum (Cai Thomas, London Mozart Players and Pegasus kamarakórus) 

A Szent Justus és Pastor templom

Barcelona óvárosában található ez a templom, ahol Ignác a lépcsőn, a gyerekekkel ülve hallgatta a prédikációkat. Itt találkozott Isabel Roserrel.

(Fotó: DWB Ignatian Pilgrimage)

Frissítve: 2022. március 10.