18.nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Fénykép: Egy ferences szerzetes zarándokokat vezet Jeruzsálemben a Via Dolorosán

Iñigo megérkezik a Szentföldre – Szentföldi zarándoklat

Iñigo végül eljutott a Szentföldre, mely akkor a muszlim Oszmán Birodalom része volt. A keresztény szent helyekről a ferencesek gondoskodtak, ahogyan ma is. Iñigo mélyen meghatódott, miközben a Jézus életéhez kapcsolódó helyeken járt. Próbált megjegyezni minden apró részletet – például hogy a mennybemenetel hegyén Jézus lába mely irányba mutatott.  Kérte, hogy a Szentföldön maradhasson, de a ferencesek elküldték. Nem akarták, hogy ez a kiszámíthatatlan arisztokrata koldus veszélyeztesse a keresztények és muzulmánok között kialakult finom egyensúlyt Palesztinában. 

 

Egy megfontolandó gondolat

Szent Ignác lelkiségének egyik központi gondolata „mindenben megtalálni Istent”. Más szóval: nincs a földön olyan teremtmény, amelynek ne volna célja, és ne volna joga létezni. Mi gyakran a hasznosságuk alapján ítéljük meg a dolgokat, de egy pillanatra gondolkodj el azon, hogy Isten minden teremtményének jó célja van. Fontolgasd a teremtett világnak azon elemeit is, amelyekben nehezen találsz valami jót. Milyen pozitív céljuk lehet? 

 

Szentírási rész

(A mai nap imamódjául a Lectio Divinát ajánljuk)

„A Lélek azonban kifejezetten mondja, hogy az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. Ők azt mondják, hogy tilos a házasság, hogy tartózkodni kell egyes ételektől, holott azokat azért teremtette Isten, hogy hálát adva élvezzék őket a hívek, azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, amit hálaadással vesz magához az ember, mert szentté lesz Isten igéje és az imádság által.

Ha ezt tárod a testvérek elé, Krisztus Jézus jó szolgája leszel. A hitnek és annak az igaz tanításnak igéivel táplálkozol, amelynek követője lettél.” (1Tim 4,1-6)

 

Zene: John Rutter: Tekints a világra

Fénykép: Jeruzsálem

A szent város, Jeruzsálem látképét a Sziklamecset kupolája uralja, amely évszázadokkal Ignác kora előtt épült. 

Frissítve: 2022. március 10.