19.nap – Nagyböjt Loyolai Szent Ignáccal

Ignác a gyerekekkel jár latinórára (Albert Chevallier-Tayler)

A barcelonai diák – Iñigo Barcelonában latint tanul

Iñigo visszatért Barcelonába, Inés Pascual házába. Ekkor kezdett latinul tanulni, ami akkoriban minden további tanulmány előfeltétele volt. Leginkább az lelkesítette, hogy próbálta buzdítani az embereket, Istent helyezzék életük középpontjába. Nem prédikátor volt, hanem inkább meghallgatta az emberek történeteit, valamint az erényekről és bűnökről szóló tanítással arra biztatta őket, hogy az előbbit válasszák és az utóbbitól tartózkodjanak. Mindenkinek a saját lelkiismeretére épített, és arra bátorította az embereket, figyeljenek oda, hogy tetteik miként hatnak rájuk. Felismertette velük, hogy Isten útjai hogyan okoznak vigaszt a jóra törekvő léleknek, és a gonosz útjai hogyan vezetnek vigasztalansághoz.

Egyszer nagyon megverte egy férfi, aki nem nézte jó szemmel, hogy Iñigo a helyi kolostorban élő nővéreket jámborabb életre próbálta téríteni. Akkoriban azokat a fiatal nőket, akik megszegtek bizonyos társadalmi illemszabályokat, kolostorba küldték. Ez a gyakorlat oda vezetett, hogy sokan olyan nő élt a kolostorokban, akinek nem volt szerzetesi hivatása. Így nem meglepő, hogy a szerzetesek szemében botrányos életet éltek. Iñigo reformra biztatott: arra próbálta lelkesíteni a nővéreket, hogy Krisztus követése iránti vágyból éljenek szegényen, tisztán és engedelmesen. 

 

Egy megfontolandó gondolat

Ha szétnézel a helyi közösségedben és a hazád társadalmában, látsz-e elutasított, elszigetelt embereket?

Ha mindenkit szeretni akarnánk, mit kellene változtatnunk?

Ha mindenkit szeretni akarnál, miben lenne jó változnod? 

 

Szentírási rész

(A mai nap imamódjául a Lectio Divinát ajánljuk)

„Gyermekeim! Ne szeressünk szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal!

Erről ismerjük meg, hogy az igazságból vagyunk, és az ő színe előtt meg fog nyugodni a szívünk. Mert ha a szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a szívünknél, és tud mindent. Szeretteim! Ha a szívünk nem vádol minket, bizalmunk van Istenhez, és bármit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami kedves előtte. És az ő parancsa az, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait, Istenben marad, és az Isten is őbenne. Hogy pedig ő bennünk marad, azt a Lélektől tudjuk meg, amelyet nekünk adott.” (1Ján 3,18-24) 

 

Zene: Szeretni szüntelenül (Lisieux-i Szent Teréz – E. Croissant)

Barcelona óvárosa

Ezeket a szűk barcelonai utcákat járta Ignác – mind szentföldi zarándoklata előtt, mind azután.

(Fotó: DWB Ignatian Pilgrimage)

Frissítve: 2022. március 11.