2011. augusztusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy az ifjúsági világnap, amelyet Madridban tartanak, a világ minden fiatalját arra serkentse, hogy életét Krisztusba gyökereztesse, és őrá alapozza.

Phil Hurley (1974-ben született, 2008-ban szentelt amerikai jezsuita, az imaapostolság ifjúsági részének felelőse) írja: „Amikor fiatal éveimben először megneszeltem egy közeli ifjúsági világnapot, semmi kedvem sem volt, hogy elmenjek. Egyetemen tanultam, és olyan életet éltem, amely valahogy nem volt nagyon belegyökerezve Jézus Krisztusba. Nagyanyám azonban, akit nagyon szerettem, rábeszélt, hogy menjek el. Isten áldja meg a nagymamákat!”

Hurley maga folytatja: XVI. Benedek pápa ezzel a szándékkal pontosan az említett kegyelmet állítja elénk: a világnap legyen a fiatal felnőttek számára életük (nevezetesen hitéletük) döntő pillanata. Éppen számára ez a közösségi élmény a szerzetesi és papi hivatás magjait vetette el a lelkébe.

A 2011-es világnapot augusztus 16-tól 21-ig Madridban tartják. II. János Pál indította el a sorozatot a 80-as években; minden harmadik vagy második évben tartják a világ különböző városaiban. (2008: Sydney; 2005: Köln; 2002: Toronto.) Százezer számra jönnek a zarándokok a világegyház minden tájáról.

Az idei világnap bibliai témáját Szent Pál kolosszeieknek írt leveléből vesszük: „Éljetek Krisztus Jézusban, gyökerezzetek meg őbenne, és épüljetek rá!” (2,6–7.) Kolossze városka keresztényei megkapták az evangéliumi üzenetet, de erős kísértések érték őket, hogy szembeforduljanak a hitelesen Jézus Krisztusba gyökerezett élettel. Hasonló kihívással szembesülnek igen nagy számban korunk fiatal és kevésbé fiatal keresztényei.

Elsősorban a madridi világnap (előreláthatólag) több százezer résztvevőjéért imádkozzunk, de mindenki másért is, akiket ők képviselnek. Maga a szentatya, továbbá a fiatalok társai hitben és az örömben, főleg pedig a Jézus Szívéből eredő szeretet ösztönözze őket, hogy továbbra is és egyre inkább éljenek Krisztus Jézusban, belegyökerezve az ő lényébe, és megerősödve a hitben és az örömben.
Missziós szándék: Hogy Nyugat keresztényei, a Szentlélek tevékenységére nyitott tanulékonysággal, újra találjanak rá hitük frissességére és lelkesedésére.

Jézus Krisztus örömhíre Ázsiából indult. Férfi és női tanítványai a Földközi-tengeren át a birodalom fővárosába, Rómába jöttek, majd tovább Galliába, Hispániába, Észak-Afrikába. Mindez jó másfél évszázad alatt megvalósult. Az első évezred végére az evangélium és az Egyház egyre inkább behatolt az egész akkor ismert világba. A második évezred jellemzőiből megemlíthetjük a rendszerező teológia kibontakozását, a plébániai modellt, a vitákat, háborúkat, egyházszakadásokat, kiengesztelődéseket, megújulásokat, a világmissziót.

Ma eddig ismeretlen kulturális változás zajlik, kultúrák és vallások főleg Ázsiából érkező globalizálódása. Az Egyház hagyományos képe, lelkipásztori modellje egyre kevésbé tartja magát. Hogy milyen jövő készül, még nem látjuk pontosan. Nem is fog sikerülni, hogy meglássuk, ha a múltat próbáljuk újrateremteni.

Ezentúl is szívósan fog dolgozni az evangéliumi kovász; ereje előtör a múlt mélységeiből. A biblia kincseit valamilyen szinten sok kortársunk elismeri. Az Egyházat elszegényedése visszavezeti Galilea útjaira. Sokakban előbb a lelki elmélyülés szomja támad fel, és ez viszi el őket oda, hogy rátaláljanak és rálépjenek Krisztus útjaira.

Kedvező idők voltak a Szentlélek tevékenységére pl. Assisi Szent Ferenc kora, Loyolai Szent Ignác kora, Lisieux-i Szent Teréz kora. Ma a biblia közös olvasása, ima és szentségi élet, Jézus életstílusának felfedezése és megszeretése, a Királyság életeszményének szolgálata, a hit frissessége és lelkesedése: mindez a Szentlélek isteni tevékenységéből forrásozik, és a Feltámadott Krisztussal való személyes találkozáshoz vezet. Ezek legyenek imádságunk konkrét elemei.

(Az imént kifejtett gondolatokat a francia jezsuita Frédéric Fornos egy írásából merítettem. Ő 1968-ban született, 2004-ben szentelték; az imaapostolság franciaországi országos igazgatója.)

Nagy Ferenc, SJ

Frissítve: 2018. május 14.