2012. májusi imaszándékok

Általános szándék: Hogy a társadalomban előmozdítsanak olyan kezdeményezéseket, amelyek védik és erősítik a család szerepét.

Ebben a hónapban tartják Milánóban a családok világtalálkozóját; a pápa szándéka szerint tehát azért imádkozunk, hogy megfelelő kezdeményezések erősítsék a családot, amelyet számos támadás ér.

Sok kortársunkat megsebez és zülleszt a kábítószer, a pornográfia, a bűnözés; ezek a problémák nagyrészt a családjukban gyökereznek: szüleik nem fogadták el őket, nem szerették, nem segítették, nem irányították önmaguk megvalósításában. Aki így nőtt fel, annak közömbös, hogy mit tesz, hogyan él.

A család a társadalom magja és megalapozása; ahhoz, hogy a társadalom egészséges legyen, virágozzék, nagy gondot kell fordítanunk a családra, ahol egy férfi és egy nő megtanítják minden gyermeküket, hogyan legyen férfi vagy nő, hogyan éljen a társadalomban. Így minden család a szeretet kovásza, a béke és az igazságosság művészetének iskolája lesz. Csak így javulhat meg fokozatosan korunk társadalma, gyógyulhatnak sebei.

Ha családapa vagy, az Úr nagy küldetést bízott rád tieid körében. Dolgozzál értük, adja nekik jó példát, ügyelj arra, mi minden próbál bejutni családod világába (lapok, televízió, internet stb.). Tudatosítsd: gyermekeid figyelnek téged, tanúságot teszel előttük vagy jóról, vagy rosszról, nemtörődömségről. Tevékenységeitek (pl. a sportolás is) legyenek közösek. Becsüld feleségedet, légy iránta jól nevelt és gyengéd. Légy hozzá hűséges, tedd boldoggá. Családotok alapjai legyenek szilárdak: Jézus Krisztus, igazságosság, igazság, tisztelet, becsület, a haza. . .

Ha családanya vagy, fogadd el és óvd az Úrtól rád bízott kincseket, gyermekeidet, fogamzásuktól kezdve mindvégig. Légy közel családod minden tagjához: gyengédséggel, együttérzéssel, párbeszédre való készséggel, hűséggel, megbecsüléssel. Ha állásod is van, szeretettel végezd kettős munkanapodat; amikor hazatérsz, vár hitvesi és anyai feladatod. Ha egyedülálló anya vagy, küldetésednek méltósággal felelj meg. Szorgalmazd gyermekeidben a testvériséget, az egészséges szórakozást, a művelődést. Kicsi koruktól fogva bízz rájuk valami otthoni felelősséget, hogy a család lényeges részének tudják magukat. Szorgalmazd a közös családi imát. Ápold a szép családi hagyományokat. Mozdítsd elő a rendet, tisztaságot, őszinteséget, türelmet; mindenki legyen a szeretet példaképe.

Ha fiú avagy leány vagy, légy őszintén hálás szüleid iránt, segíts nekik, tiszteld őket, fogadj szót nekik, légy megértő, ha tévednek. Bizalommal oszd meg velük, amit megélsz. Légy jó gyermek és jó testvér. Törekedjél sokat, minél többet megtanulni az élet gazdag tudnivalóiból.

Kérjük valamennyien az Úrtól, hogy minden család legyen világosság a világban, a társadalomban, az egyházi közösségben, példakép mindenki számára, szeretet, megértés és tisztelet kovásza. (Carmen Celayeta, családanya és írónő, Mexikó.)
Missziós szándék: Hogy Mária, a világ Királynője és az evangelizálás Csillaga, kísérje valamennyi misszionáriust Fiának, Jézusnak hirdetésében.

Általában a misszionáriusok kis csoportokban indulnak küldetésükre: pl. ugyannak a szerzetesi családnak 2-4 tagja, egy házaspár. Esetleg egyedül megy valaki oda, ahol társai már dolgoznak. A Szentlélek vezeti őket, és az üdvösség örömhírét osztják meg. A Szűzanya is velük van, mi pedig ebben a hónapban imáinkkal kísérjük.

Mária egész életében kísérte Fiát; vele volt jóban-rosszban, evangelizáló munkájában és keresztre feszítésében. Nem az apostolok egyike volt, aki vitte az örömhírt a Föld végső határáig, hanem az apostolok közösségének lelki anyja, mint ahogy most is az. VI. Pál pápa írta: „Pünkösd reggelén a közös imát vezette az evangelizálás kezdetén a Szentlélek ihletésére; legyen Mária Csillaga a folyton megújuló evangelizálásnak, amelyet az Egyháznak, Ura parancsához való tanulékonyágban, elő kell mozdítania és beteljesítenie, különösen ezekben a nehéz, de reménnyel teli időkben.” (Evangelii nuntiandi, 82.)

Azért imádkozunk ebben a hónapban, hogy minden misszionárius megtapasztalja a Szűzanya magával ragadó, együtt érző, szerető jelenlétét. Mária pártfogása nélkül (kétezer éves keresztény tapasztalat szerint) az emberek nem tudnák Jézust elfogadni, nem tudnak Jézussal élni. (Peter Schineller jezsuita, New York.)
(Rövidítette és magyarra fordította Nagy Ferenc SJ)

Frissítve: 2018. május 14.