2015 decemberi imaszándékok

Egyetemes: MEGTAPASZTALNI ISTEN IRGALMÁT. Hogy mindenki megtapasztalja annak az Istennek az irgalmát, aki sosem fárad bele a megbocsátásba.

Kérem valamennyi keresztényt, mindenütt e világon, hogy újítsák meg most mindjárt személyes találkozásukat Jézussal, vagy, legalább, engedjék meg Jézusnak, hogy találkozzék velük. Ismételje meg ezt a találkozást kivétel nélkül mindenki, minden nap. Hiszen senki sincs kizárva az Úr öröméből. Igaz, mindnyájan bűnösek vagyunk. Ezért mondjuk Istennek mindnyájan: „Uram, hagytam magamat becsapni. Hűtlen voltam a Te szeretetedhez. Kérjük Jézust: „Ments meg engem még egyszer.” Ő kitárt karokkal vár minket, mert Isten sosem fárad bele a megbocsátásba. Mi vagyunk azok, akik belefáradnak abba, hogy kérjük az Ő bocsánatát. Az irgalmas Isten bocsánata öröm forrása számunkra, de ugyanakkor kötelességet is ró ránk. Megtapasztaltuk Isten bocsánatát, és éppen ezért, hálából, meg kell bocsátanunk egymásnak. Jézus megmondta Szent Péternek, hogy hetvenszer hétszer kell megbocsátanunk az ellenünk vétőknek. Senki sincs kizárva abból a méltóságból, amelyet Isten végtelen, irgalmas szeretete ad minden embernek. Ha elbuktunk, forduljunk újra az Úrhoz, emeljük fel fejünket, pillantsunk Őrá, fussunk Őhozzá, mert Ő tárt karokkal fogad bennünket.

2015 december 8-án kezdődik Ferenc pápa által meghirdetett rendkívüli jubileumi esztendő: az irgalmasság éve. Ferenc pápának ezt a jubileumot meghirdető bullájában beszél Jézus három híres példabeszédéről, melyek az elveszett és megtalált bárányról, az elveszett és megtalált ezüstpénzről, és a tékozló fiát irgalmasan befogadó atyáról szólnak (Lk 15,1-52). Ferenc pápa szerint e példabeszédek képezik az evangélium központját és hitünk központját. Az Atyaisten nagy-nagy örömmel bocsát meg a bocsánatot kérőn hozzá forduló gyermekeinek. Nekünk nem egyszer nehezünkre esik másoknak megbocsátani, de akkor egész életünk akkor lesz örömteli, ha az őt keresztre feszítő ellenségeinek megbocsátó Jézus példájára, szívből megbocsátunk az ellenünk vétőknek.

Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű enciklikája és Misericodiae
vultus kezdetű bullájának nyomán.

Evangelizációs: CSALÁDOK. Hogy a családok, különösen azok, akik szenvednek, Jézus születésében találjanak a remény biztos jelére.

Alighogy megszületett Jézus, a szentcsaládnak azonnal meg kellett tapasztalnia a szenvedést. Heródes elől Egyiptomba kellett menekülniük, és így megtapasztalták a menekültek sanyarú sorsát. Azért történt ez, hogy a különböző okokból szenvedő családok vigasztalást meríthessenek az Isten Fiának sorsából, aki hasonló módon megtapasztalta a szenvedést. Napjainkban is családok milliói kénytelenek elhagyni otthonukat, háborúk, üldözések, éhínség stb. miatt.

De nemcsak külső okokból érik a családokat szenvedések, hanem maguk a családtagok is szenvedéseket okozhatnak egymásnak. Ez különösen igaz napjainkban, amikor krízisbe került a társadalom erkölcsi rendje és a család eszméje. Ezért nagyon megfontolandó az a három szó, amelyeket Ferenc pápa ajánl a családon belüli feszültségek gyógyítására. Ez a három szó pedig nem más, mint: „Szabadna,” „Köszönöm” és „Bocsánat.”

Amikor valamit szeretnének tenni vagy kapni egymástól a családtagok, ne durván követelődzenek, ne állítólagos jogaikra hivatkozzanak, hanem szeretettel szépen kérjék azt, amit szeretnének kapni vagy megtenni. Amikor pedig valami jót kaptak egy másik családtagtól, vagy megengedték nekik, hogy tegyék azt, amit szeretnének tenni, akkor köszönjék meg ezt a jóságot. Milyen jól esik az ebédfőzésbe belefáradt édesanyának, ha a családtagok hálásan megköszönik a finom ebédet! Ne felejtsük el azonban a harmadik szót sem: „Bocsána,” mert hiszen mindnyájan hibázunk sok mindenben. Ne tartsuk magunkat tökéletesnek, és kérjünk bocsánatot, ha hibáztunk. A kölcsönös irgalmas megbocsátás a család békéjének és örömének az alapja. Hiszen mindnyájan Isten irgalmas bocsánatára szorulunk, és ez a bocsánat örömünk és békénk gyökere.

Ferenc pápának 2013. december 29-én, a déli
Angyali Üdvözletkor mondott köszöntése nyomán

 

2015_december_imaszandek

Frissítve: 2018. május 14.