2015 júliusi imaszándékok

Egyetemes szándék: POLITIKA. Hogy a politikai felelősséget minden szinten úgy éljék meg, mint a szeretet gyakorlásának kimagasló formáját.

A mai világban politikusok döntő hatást gyakorolnak a népek életére. Nagyon fontos tehát, hogy e politikusok feladataikat az egész emberiség javára gyakorolják. Ezért buzdít, nagyon nyomatékosan, Ferenc pápa, hogy kérjük a jó Istent: adjon a világnak olyan politikai vezetőket, akik igazán szeretik népüket, és amellett olyan alázatosak, hogy képesek meghallani és meghallgatni az emberek, főképpen a szegények hangját. Az ilyen politikusok tevékenységéről mondja a pápa, hogy az a „szeretet gyakorlásának kimagasló formája”. Fő feladatuk egy igazságosabb társadalom megvalósításáért folytatott küzdelem és erőfeszítés.

Olyan társadalomra van égető szükség, ahol az emberek, a politikusokat is beleértve, nem tekintik a másik embert vetélytársnak vagy puszta statisztikai adatnak, hanem szeretett testvérnek. Bizony, nagyon távol áll a mai világ ettől az ideáltól, és a Szentlélek erős indíttatásai szükségesek ahhoz, hogy ez az ideál a társadalomban, különösen a politikusok körében, megvalósuljon.

Jézus gyakran mondta, hogy Isten a buzgó imádságra válaszolva adja meg bőséges segítségét. Higgyünk Jézusnak, és kérjük bizalommal Istent, hogy nyissa meg a politikusok szívét, és tegye őket a népet szerető és másokat meghallgató alázatos emberekké. Tapasztalatból tudjuk, hogy mennyi kárt és szenvedést okoztak az emberiségnek a gőgös, önző, hatalom ittas, konfliktusokat és háborúkat gerjesztő politikusok. Azt is mutatja a történelem, hogy amikor mélyen vallásos és Jézus békés szellemét sugárzó politikusok irányították a történelem menetét, megoldhatatlannak tűnő, mélyen begyökerezett problémákat és évszázados gyűlölködéseket is sikerült a megoldani, és a kibékülés felé vezetni. Példának hozhatjuk fel a második világháború után elinduló, franciák és németek közötti megbékélést, amelyet a katolikus hitük szerint tevékenykedő politikai vezetők indítottak meg. Azokon a határokon, amelyeken két világháború alatt még gyűlölködve egymást ölték a szemben álló felek, most már nem létezik semmiféle hivatalos sorompó az egyik országból a másikba vezető utakon, hanem szabadon lehet közlekedni, egymást meglátogatni és barátságot kötni. Ami „embernek” lehetetlennek tűnt, lám, Istennek nem lehetetlen. Ezért imádkozzunk e hónapban, hogy a globálissá váló világunkat a politikusok a béke és kiengesztelődés világává tegyék.

Nemeshegyi Péter S.J.

 

Evangelizációs szándék: SZEGÉNYEK LATIN-AMERIKÁBAN. Hogy a latin-amerikai keresztények a szociális egyenlőtlenségek közepette tanúságot tegyenek a szegények szeretetéről és hozzájáruljanak egy testvériesebb társadalomhoz.

Ferenc pápa Latin-Amerikában született és élt. Ezért mélyen átérzi az ottani társadalom nagy problémáját, vagyis a gazdagok és szegények közötti mérhetetlen különbséget. Többször elmondta már a pápa, hogy amikor a bíborosok szavazataikkal megválasztották őt pápának a Sixtuszi kápolnában, a mellette ülő egyik bíborostársa és régi jó barátja odasúgta neki: „Aztán ne felejtsd el a szegényeket!” Ferenc pápa e jó tanács követését szívügyének tartja. Nemcsak a Latin-Amerikai szegények, hanem – pápaként – a világ valamennyi szegénye különös helyet foglalnak el gondolatvilágában és tevékenységében. Az e hónapi imaszándékban a pápa azért emeli ki Latin-Amerika szegényeinek kérdését, mert, az utóbbi időkben történt igyekezetek ellenére, még mindig nagyon nagy a szakadék az ottani bennszülöttek, a rabszolgaként behurcolt négerek leszármazottai, a kevert vérűek és a fehérek között. A szegények közül még most is sokan az emberhez méltó élethez szükséges alapvető javakat is nélkülözik.

Latin-Amerika népei túlnyomó többségükben keresztények, ezért nem lehetetlen dolgot kérünk Istentől, amikor azért imádkozunk, hogy e keresztények éljenek egyre inkább Jézus igazi tanítványaiként.

Ha Jézust követik, aki a szegények pártfogója volt, akkor arra is ügyelni fognak, hogy az Isten által teremtett, szép és gazdag természetet ne rombolják le, hanem meghagyják a következő nemzedékek számára is szép és gazdag természetnek.

Isten az élet barátja, és ezért a keresztényeknek az élet és a reménység tanúivá kell lenniük, hogy felbátorítsák a reményvesztetteket, és felszítsák egy jobb jövőbe vetett hitüket.

Daniel de Yzake Oelke SJ,
az Imaapostolság Ecuadori vezetője nyomán

2015_julius_imaszandek

Frissítve: 2018. május 14.