2015 októberi imaszándékok

Egyetemes: EMBERKERESKEDELEM. Hogy az emberek áruként kezelése, a rabszolgaságnak ez a modern formája, gyökerében szűnjön meg.

Az emberkereskedelem korunknak égető problémája. Megbízható statisztikák szerint jelenleg csaknem 21 millió ember szenved emberkereskedelem áldozataként. Az áldozatok 79 százaléka prostitúcióra kényszerített nő, 18 százaléka rabszolgamunkára kényszerített ember, 3 százalékát pedig szervátültetés céljából adtak el. Az áldozatok különböző módokon jutnak ilyen tragikus helyzetbe: többségük erőszak vagy becsapás áldozatai, mások pedig reménytelen nyomorukból menekülni próbálva engedtek csábító hamis ígéreteknek. Az emberkereskedelemre fordított pénzösszeg évente 32 milliárd dollárt tesz ki. Az emberkereskedelem ma a szervezett bűnözés egyik fő formájává lett. Ezért nem csoda, hogy Ferenc pápa már többször erélyesen felemelte hangját ellene. Az alábbi szöveget Ferenc pápának a Vatikánnál akkreditált nagyköveteihez 2023. december 12-én mondott beszédéből vettük:

Ma egy olyan jelenségen szeretnék Önökkel elgondolkozni, amely engem mélyen érint, mert az emberi személyek méltóságát sérti. Ez pedig nem más, mint a mai világban folyó emberkereskedelem. Ez a kereskedelem a rabszolgaság új formája, mely, sajnos, egyre inkább terjed, még a fejlett országokban is. A leginkább a társadalom legsebezhetőbb tagjait érinti: különböző korosztályhoz tartozó nőket, gyerekeket, fogyatékosokat, nyomorgókat, szétesett családok tagjait és nehéz társadalmi helyzetbe került személyeket. Bennünket, keresztényeket az ő sorsuk különösen érint, hiszen Jézus Krisztus a legszegényebbekkel és legrászorulóbbakkal azonosította önmagát. Közös erőfeszítést kell tennünk, hogy ezeket a nőket, férfiakat és gyermekeket kiszabadítsuk, és véget vessünk ennek a szégyenletes kereskedésnek. Emberek millióról van szó, és nem tűrhetjük, hogy az emberi méltóságnak e meggyalázása folytatódjék.  Jó akaratú embereknek össze kell fogniuk, és nem szabad megengedniük, hogy ezeket a nőket, férfiakat és gyermekeket árúként kezeljék, becsapják, megerőszakolják, újra meg újra eladják, végül pedig vagy megöljék, vagy emberi roncsként magukra hagyják. Szégyenletes dolog, hogy a mai világban ilyen dolgok történnek.

Az emberkereskedelem az emberiség ellen elkövetett bűn. Emberi személyeket soha sem szabad eladni és megvásárolni, mintha csak használati tárgyak lennének. Az emberi nemet korunkban érintő csapásról van szó. Hiszem, hogy nemzetközi erőfeszítéssel meg tudjuk szűntetni ezt a csapást. Dolgozzunk ki egy hatásos stratégiát az emberkereskedelem ellen, hogy sehol a világon ne használjanak többé embereket puszta eszközként, hanem mindig tartsák tiszteletben sérthetetlen méltóságukat.

Ferenc pápa

 

Evangelizációs: MISSZIÓ ÁZSIÁBAN. Hogy Ázsia keresztény közösségei misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik még ezt várják.

Ázsiának csaknem minden országában vannak már virágzó keresztény közösségek. Viszont az is igaz, hogy a legtöbb ázsiai országban még csak a lakosságnak kisebbsége fogadta be hittel az evangéliumot. A nem-keresztény többség között élő keresztény kisebbségnek nem könnyű a helyzete. Vannak országok, ahol még gyanakvó szemmel nézik a keresztényeket, akiket egy „nyugati, idegen vallás” követőinek tekintenek. Olyan országokban is, ahol a katolikus kereszténység általában „jó vallás” hírében áll, nem könnyű, például, egy katolikus családhoz tartozó gyereknek a hitét megvallania, amikor ötven osztálytársa között ő az egyetlen keresztény. Persze, a fiatal ázsiai egyházakhoz tartozó hívek lelkesedése átsegíti őket az ilyen nehézségeken. Azok közül az ázsiai országok közül, ahol jártam, és ahol azt tapasztaltam, hogy a helybeli keresztények különös energiával terjesztik a hitünket, ki kell emelni Dél Koreát. A dél-koreai egyház missziós lelkületét jól mutatja, hogy az ottani püspökök döntése nyomán a szentmise végén nem azt mondja a pap, hogy „A szentmise véget ért, menjetek békével,” hanem azt, hogy „A szent mise véget ért, menjetek, és hirdessétek az evangéliumot.” Ezt a buzdítást követik is a koreai hívek. Nemcsak a katolikus egyház, hanem a különböző protestáns csoportok is buzgón terjesztik az evangéliumot. Szöul városában és a többi nagyobb városban, már kora reggel kongatják a különböző keresztény templomokban a harangokat. A nem keresztények pedig nem bánják ezt a harangozást, mert a keresztény templom harangjának hangja a felszabadulást és az örömöt juttatja eszükbe. Ferenc pápa „Evangelii gaudium” kezdetű enciklikájában idézi azokat a szentírási szövegeket, amelyek mutatják, hogy az evangélium hirdetése és elfogadása mekkora örömmel jár. A Jézus által igehirdetésre küldött hetvenkét tanítvány „örvendezve” számolt be Jézusnak sikeres evangélium-hirdetéséről (Lk 10,17). Maga Jézus pedig „felujjongott a Szentlélekben”, amikor hallotta, hogy a „kicsinyek” befogadták az örömhírt (Lk 10,21). Amikor Jézus elvetette az ige jó magvait, nem maradt egy helyben, hanem ment „máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdesse az igét” (Mk 1,38). „Az evangélium öröme mindenkinek szól, senkit sem lehet abból kizárni” mondja Ferenc pápa. Támogassuk imáinkkal Ázsia keresztényeit, hogy bátran hirdessék az evangéliumot honfitársaiknak, és legyenek az igazságosság és béke előmozdítói a világban.

Nemeshegyi Péter SJ

2015_oktober_imaszanadek

Frissítve: 2018. május 14.